AirHelp+ -jäsenyyden ehdot

Kohta 1: Määritelmät

Näissä AirHelp+ -jäsenyyden ehdoissa (Ehdot), ellei toisin mainita, isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit tarkoittavat samaa kuin mitä on määritelty AirHelpin yleisissä Käyttöehdoissa.

1.1 “Jäsen”: henkilö, joka on nimetty Jäsenyyden jäseneksi Jäsenyyden hakemisen ajaksi.

1.2 “Jäsenyys”: AirHelpin erikoistarjous, joka oikeuttaa Jäsenet tiettyihin tässä kuvattuihin palveluihin.

Kohta 2: Jäsenyys

2.1 Jäsen saa Jäsenyyden ostamalla AirHelp+ -Jäsenyyden. AirHelp tarjoaa tätä Jäsenyyttä yksinoikeudella.

2.2 Hakiessaan Jäsenyyttä Jäsenen on maksettava Jäsenmaksu.

2.3 AirHelp pidättää itsellään oikeuden evätä Jäsenyys keneltä tahansa ja Jäsenen rikkoessa Ehtoja, päättää Jäsenyys milloin tahansa.

Kohta 3: Jäsenmaksun maksaminen

3.1.Kun Jäsen hakee Jäsenyyttä, hänen on maksettava vuosittainen Jäsenmaksu.

3.2. Jäsenmaksua ei palauteta, vaikka Jäsenyys päätettäisiin tai peruttaisiin.

Kohta 4: Jäsenyyden kuvaus

4.1 Jos Asiakas on ostanut Jäsenyyden, AirHelp jättää veloittamatta palvelumaksun ja mahdollisen oikeustoimien palvelumaksun Oikeustoimet palveluna -palvelustaan niiden Korvaushakemusten osalta, jotka koskevat lentoja, jotka ovat kokeneet häiriöitä Jäsenyyden voimassaoloaikana.

4.2 Oikeustoimet palveluna on tällä hetkellä saatavissa EC 261:n alaisille lennoille.

4.3 Edut ovat henkilökohtaisia ja koskevat vain Jäsentä, jos Jäsen on nimetty matkustajaksi varauksessa sekä matkakumppaneita, jos heidän lentonsa ovat Jäsenen lennon kanssa samalla varauksella.

4.4 Edut eivät koske sellaisia matkustajia, joiden matkat Jäsen on varannut erikseen.

4.5 Jäsenille ei palauteta Palvelumaksua eikä Oikeustoimien palvelumaksua ennen Jäsenyyden alkua häiriöitä kohdanneista lennoista.

4.6 Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenen on välittömästi ilmoitettava AirHelpille, jos hän huomaa, että hänen Jäsenyyttään on käytetty luvatta.

Kohta 5: Jäsenyyskausi ja Jäsenyyden päättäminen

5.1 Jäsenyyskausi alkaa, kun AirHelp hyväksyy jäsenyyshakemuksen ja Jäsen maksaa Jäsenmaksun AirHelpille.

5.2 Jäsen saa vahvistuksen jäsenhakemuksensa hyväksymisestä sähköpostitse.

5.3 Jäsenyys on voimassa 12 (kaksitoista) kalenterikuukautta jäsenyyshakemuksen hyväksymispäivästä lähtien. Jäsen voi jatkaa Jäsenyyttään maksamalla Jäsenmaksun. Jos Jäsen jatkaa Jäsenyyttään edellä kuvatulla tavalla, Jäsenyys jatkuu välittömästi edellisen Jäsenyyskauden päättymistä seuraavasta päivästä. Jos Jäsenyys on päättynyt, Jäsen voi hakea Jäsenyyttä uudelleen milloin tahansa.

5.4 Jäsen voi peruuttaa Jäsenyytensä milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti AirHelpille.

5.5 Kun Jäsenyys on päätetty tai peruutettu, AirHelp ei enää jätä veloittamatta Palvelumaksua ja mahdollista Oikeustoimien palvelumaksua Oikeustoimet palveluna -palvelustaan korvaushakemuksille lennoista, jotka kohtasivat häiriöitä Jäsenyyden aikana.

5.6 Jäsenyyskauden päätyttyä AirHelp jättää veloittamatta palvelumaksun ja mahdollisen Oikeustoimien palvelumaksun korvaushakemuksille lennoista, jotka kohtasivat häiriöitä Jäsenyyden aikana.

Kohta 6: Tietosuoja

6.1 Rekisteröimällä Jäsenyyden, Jäsen antaa AirHelp Limited:lle luvan käsitellä tietojaan Tietosuojaselosteen mukaisesti. AirHelp käyttää henkilötietoja pääasiassa toimittaakseen Jäsenyyteen liittyvät palvelut Jäsenelle. AirHelp voi myös kerätä muita henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuten tilastointia, kuten tilastoja, hallintoa ja viestintää, tietotekniikkaa ja turvallisuushallintoa, fyysistä turvallisuutta, todennus- ja valtuutusjärjestelmiä, tukijärjestelmiä sekä sisäisten projektien ja organisaatioiden tiimien ja toimintojen yhteistyötä varten. Kaikki henkilötiedot kerätään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti (katso Tietosuojaseloste).

6.2 Jäsen toimittaa AirHelpille henkilötietojaan yleisen tietosuoja-asetuksen tai muiden sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti antaen oikeuden käsitellä ja käyttää henkilötietojaan vain siltä osin kuin Jäsenyyttä varten vaaditaan. AirHelp siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille vain alla luetelluin ehdoin:

i) jos Jäsen on antanut suostumuksen siirtoon;

ii) jos siirto liittyy suoraan alkuperäiseen tarkoitukseen, johon henkilötiedot kerättiin;

iii) jos siirto on välttämätön, jotta voimme valmistella Jäsenyyden, neuvotella siitä Jäsenen kanssa ja täyttää velvoitteemme Jäsenyyden osalta;

iv) jos siirto vaaditaan laillisen velvoitteen, hallinnollisen tai tuomioistuimen päätöksen vuoksi;

v) jos siirto on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi tai suojaamiseksi tai puolustukseksi tuomioistuinkäsittelyssä;

vi) jos se palvelee väärinkäytön tai muun laittoman toiminnan, kuten tahallisten hyökkäysten, ehkäisemistä tietoturvan varmistamiseksi.

Kohta 7: Jäsenen toimittamat tiedot

7.1 Jäsenen tulee Jäsenyyttä hakiessaan toimittaa itsestään tarkat ja paikkaansa pitävät henkilötiedot ja pitää nämä tiedot ajan tasalla käyttäessään AirHelpin palveluja. Jos Jäsen ei noudata tätä ehtoa, AirHelp pidättää itsellään oikeuden päättää Jäsenyyden välittömästi.

7.2 Jäsen sitoutuu korvaamaan kokonaisuudessaan AirHelpille kaikki mahdollisten kolmansien osapuolten korvaushakemukset johtuen esimerkiksi Jäsenen antamista virheellisistä tiedoista tai vilpillisestä toiminnasta.

Kohta 8: Peruuttamisoikeus

8.1 Jäsen voi peruuttaa Jäsenyytensä 14 päivän kuluessa Jäsenyyden hyväksymispäätöksestä (esim. kirjeitse tai sähköpostitse) ilman perusteltua syytä. Peruutusilmoituksen voi lähettää osoitteeseen [email protected]

Kohta 9: Loppusäännökset

9.1 AirHelpilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ja asettaa lisäehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos muutoksella on merkittävää kielteistä vaikutusta Jäsenelle, muutos tulee voimaan vasta 30 päivän jälkeen siitä, kun tulevasta muutoksesta on ilmoitettu Jäsenelle.

9.2 Näihin ehtoihin ja Jäsenyyteen AirHelpin ja Jäsenen välillä sovelletaan Tanskan lakia.

9.3 Jos jokin näiden ehtojen määräys tulee pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta jäljellä olevien määräysten pätevyyteen millään tavoin.

9.4 Ellei toisin mainita, Jäsenenä AirHelp:n verkkosivuilta ostettuihin palveluihin sovelletaan yleisiä ehtoja.

9.5 Jos tämän julkaisun englanninkielinen versio ja muut kieliversiot ovat eriäviä tai ristiriidassa, etusijalla on englanninkielinen versio.

Astunut voimaan: 4. heinäkuuta, 2018