AirHelpin Auta ystävää -Ohjelman Ehdot

AirHelpin Auta ystävää -ohjelman avulla yksityishenkilöt voivat ansaita palkkioita (jäljempänä ”Palkkiot”) kutsumalla ystäviään AirHelpiin. Suosittelija saa palkkionsa, kun ystävä on jättänyt aiheellisen korvaushakemuksen AirHelpin kautta.

Ohjelmaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 1. Nämä ehdot koskevat AirHelpin Auta ystävää -ohjelmaa (jäljempänä ”AY”).

 2. Suositteluohjelmaan voivat osallistua yksityishenkilöt (jäljempänä ”Suosittelija”)

 3. AirHelp-konsernilla (jäljempänä ”AirHelp”) tarkoitetaan AirHelpia ja kaikkia oikeushenkilöitä, jotka joko hallitsevat AirHelpia tai ovat sen hallinnassa. AirHelp Germany GmbH, c/o WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berliini (Berlin), Saksa, HRB 196015, DE320095320.

 4. Ohjelma on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille. Suosittelijoiden on asuttava Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

 5. AirHelpin AY-ohjelmaan pääsee Suosittelijaksi:

  1. rekisteröitymällä ohjelmaan ja

  2. hyväksymällä tällä sivulla olevat ehdot.

 6. Ohjelmaan rekisteröidyttyään Suosittelija saa oman yksilöllisen linkin.

 7. Palkkio maksetaan, kun seuraavat ehdot ovat täyttyneet:

  1. Suosituksen saanut ystävä napsauttaa Suosittelijan yksilöllistä linkkiä.

  2. Suosituksen saanut ystävä jättää aiheellisen korvaushakemuksen AirHelpin kautta ja

  3. AirHelp maksaa korvauksen suosituksen saaneelle ystävälle ja korvausvaatimus saavuttaa maksu hyväksytty -tilan.

  Kun hyväksyttävä korvausvaatimus saavuttaa maksu hyväksytty -vaiheen, suosittelija saa ilmoituksen palkkiosta.

  AirHelp pidättää oikeuden tarkistaa ja tutkia kaikki suosittelut ja peruuttaa tai muuttaa suositteluja, jos toimintaa pidetään väärinkäytöksenä tai vilpillisenä. Vilpillisin perustein ansaitut Palkkiot mitätöidään.

 8. Suosittelija saa maksun virtuaalisena lahjakorttina. Suosittelija saa sähköpostitse linkin, jolla Suosittelija voi lunastaa Palkkion arvoisen lahjakortin.

 9. Suosittelija ei saa ottaa suosituksen saaneen ystävän roolia, ja henkilökohtaisen linkin saa lähettää tai jakaa vain sellaisille henkilöille, jotka Suosittelija tuntee henkilökohtaisesti. Roskapostin lähettämisen kaltaiset toiminnot mitätöivät Palkkion.

 10. Suosittelija voi lähettää enintään 50 suositusta AY-ohjelman puitteissa. Jos Suosittelija haluaa jatkaa yhteistyötä kanssamme, Suosittelijaa pyydetään siirtymään AirHelp-kumppanuusohjelman jäseneksi.

 11. Palkkio onnistuneesta suosittelusta on 10 euroa. Palkkio tai aiheellisen korvaushakemuksen määritelmä voi muuttua. AirHelp voi järjestää ylimääräisiä kampanjoita tai tehtäviä, joista voidaan myöntää suurempi Palkkio. Tällaiset kampanjat ja Palkkioiden muutokset ilmoitetaan selvästi.

 12. AirHelp voi keskeyttää tai lopettaa AY-ohjelman tai Suosittelijan mahdollisuuden osallistua AY-ohjelmaan milloin tahansa mistä tahansa syystä.

 13. Näihin ehtoihin sekä AirHelpin ja Suosittelijan väliseen sopimukseen sovelletaan Saksan lakeja. Suosittelijalla on kuitenkin aina oikeus vaatia asianmukaista suojaa Suosittelijan asuinjäsenvaltion lakien mukaisten pakottavien säännösten nojalla.

 14. AirHelpin Tietosuojalausuntokoskee AY-ohjelmaa.

 15. AirHelp luovuttaa henkilötietoja Ambassador-palvelulle Palkkion maksamista varten. Ambassador saa ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita palvelun toteuttaminen edellyttää. AirHelp ei paljasta henkilötietoja Ambassadorille, jotta tämä voisi markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan.

 16. Tangocard tai Ambassador ei sponsoroi, tue tai hallitse ohjelmaa millään tavalla, eikä Tangocardilla tai Ambassadorilla ole kytköksiä ohjelmaan.

 17. AirHelpin työntekijät eivät saa osallistua tähän ohjelmaan.

 18. Tämän Sopimuksen mahdolliset käännökset on tarkoitettu vain tiedoksi. Jos tämän Sopimuksen englanninkielisen sanamuodon ja käännöksen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, englanninkielinen sanamuoto on etusijalla.

AirHelp on esillä muun muassa:

Kauppalehti logoYLE Uutiset logoIlta-sanomat logoHelsingin Sanomat logo
APRA

AirHelp kuuluu lentomatkustajien oikeuksia ajavaan APRA-yhdistykseen, jonka tavoite on parantaa ja suojella matkustajien oikeuksia.

Tekijänoikeudet © 2023 AirHelp

Tarkista korvaus

Kaikki lentoyhtiöt