Prisliste – Brasilien

1. Definitioner

Vores prisliste skal læses i kombination med vores Vilkår, hvor du finder alle de definerede udtryk, der anvendes i vores prisliste.

2. Gratis tjenester

AirHelp opkræver ikke noget for Berettigelsesservice, AirHelp Connect, Informationsservice eller mislykket Konfliktløsningsservice.

3. Servicegebyr

Hvis AirHelp med succes yder service i Konfliktløsning, og Passageren modtager kompensation, har AirHelp ret til et Servicegebyr, som fratrækkes kompensationen. For alle kompensationskrav udgør Servicegebyret 35 % af den modtagne kompensation, inklusive gældende moms og andre relevante skatter. For danske Passagerer er Servicegebyret et fast beløb, som typisk svarer til 35 % af den modtagne kompensation. Servicegebyret gælder ikke for krav, der er dækket af en booking, der er forbundet med et AirHelp+ køb.

4. Gebyr for Sagsanlæg

Gebyret for sagsanlæg opkræves kun, hvis det vellykkede resultat af kompensationskravet har krævet henvisning til eksterne juridiske repræsentanter og vil blive fratrukket flykompensationen sammen med servicegebyret, der inkluderer mægling uden for retten og/eller forhandlingstiltag udført af AirHelp. Gebyret for sagsanlæg skyldes dækning af omkostninger og udgifter til retssagen indgivet af eksterne juridiske repræsentanter og udgør 15 % af den modtagne flykompensation, inklusive moms eller andre gældende skatter. For danske Passagerer er Gebyret for Sagsanlæg et fast beløb, som typisk svarer til 15 % af den modtagne kompensation. Gebyr for Sagsanlæg gælder ikke for krav, der er dækket af en booking, der er forbundet med et AirHelp+ køb.

5. Passagerer fra Rejsebureauer og andre Virksomhedsaftaler

Hvis du har indgået en aftale med AirHelp via et rejsebureau eller en anden firmaaftale, så kan gebyrstrukturen, udbetalingsmuligheder, valutaomregning og lignende være anderledes, afhængigt af ydelser og individuelle aftaler. Men under ingen omstændigheder vil det samlede beløb af Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, der gælder for dig, overskride det samlede beløb af Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg som beskrevet ovenfor.

6. Garanti for kompensationsbeløb

AirHelp garanterer, at Passageren altid vil få det korrekte kompensationsbeløb. Hvis Passagerens kompensationskrav er indgivet i overensstemmelse med EF 261, er Passageren garanteret det korrekte beløb i EUR. Hvis Passagerens kompensationskrav er indgivet i overensstemmelse med andre forordninger om flypassagerrettigheder, er Passageren garanteret det korrekte beløb i den gældende valuta. Dette gælder på trods af, at AirHelp kan betales i en anden valuta af flyselskaberne og pådrage sig gebyrer og vekselomkostninger i forbindelse med modtagelse af midlerne. AirHelp vil derfor aldrig reducere det korrekte kompensationsbeløb med mulige vekselomkostninger eller bankgebyrer i forbindelse med modtagelse af pengene. Al kompensation betales derfor altid i EUR for EF 261-kompensationskrav og den gældende valuta for andre krav i henhold til flypassagerrettigheder, medmindre andet udtrykkeligt kræves af Passageren og er accepteret af AirHelp. Dette giver Passageren gennemsigtighed i forhold til den udbetalte kompensation, og denne vil altid være i stand til at kontrollere, om AirHelp har overført det korrekte beløb i overensstemmelse med EF 261 eller den gældende forordning om flypassagerrettigheder.

7. Gratis international bankoverførsel

AirHelp tilbyder gratis internationale bankoverførsler via sin kommercielle partner. Der vil ikke blive opkrævet nogen transaktionsgebyrer eller gebyrer af nogen art af hverken AirHelp eller den kommercielle partner. Alle transaktionsgebyrer eller omkostninger fra afsendelsesbanken vil blive fuldt dækket af AirHelp. AirHelp dækker dog ikke yderligere gebyrer og omkostninger til modtagerens eventuelle formidlere eller banker.

8. Gratis checkbetalinger i USD

AirHelp tilbyder kun checkbetaling i USD som udbetalingsmetode, hvis du er bosiddende i USA. Der vil ikke blive opkrævet nogen gebyrer eller omkostninger af nogen art af AirHelp. Alle gebyrer eller omkostninger i forbindelse med udstedelse af checks vil blive fuldt dækket af AirHelp. AirHelp dækker dog ikke yderligere gebyrer eller omkostninger i forbindelse med indløsning af checks.

9. Moms

Alle gebyrer og afgifter oplyst i denne Prisliste er inklusive gældende moms eller andre skatter, medmindre andet er anført.

Offentliggjort: 3. august, 2020