Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Payoneer και γιατί συστήνετε το Payoneer;

Η Payoneer είναι μία πολύ ασφαλής και οργανωμένη πάροχος (προμηθευτής) διεθνών πληρωμών (νομοθετικά κατοχυρωμένη στις ΗΠΑ). Η εταιρεία είναι σε θέση να εκτελεί τραπεζικά εμβάσματα σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο, και διευθέτησε όπως ενσωματώσουμε τα συστήματα μας με τα δικά τους και την ποσότητα που τους παρέχουμε, είμαστε σε θέση να εξασφαλίζουμε εξαιρετικά μειωμένες τιμές για τα διεθνεί τραπεζικά εμβάσματα προς τους πελάτες μας.

Η Airhelp δεν επιβάλλει οποιαδήποτε τέλη που σχετίζονται με τις μεταβιβάσεις της Payoneer, από τη στιγμή που ενθαρρύνουμε όλους να χρησιμοποιούν αυτό τον αποτελεσματικό, ασφαλή και φθηνό πάροχο, εφόσον όλες οι πληροφορίες διατίθενται ορθώς, και τα χρήματα δεν μας επιστρέφονται (ή στην Payoneer) εξαιτίας ελλιπών ή λανθασμένων πληροφοριών που δόθησαν.

Ο πελάτης θα χρεωθεί με ένα σταθερό τέλος ανάλογα με τη περιοχή του πελάτη και της ειδικής συμφωνίας που έχουμε, με ανώτατο όριο 2,5 € ανά συναλλαγή (οπουδήποτε στον κόσμο) + οποιαδήποτε διαφορά κόστους FX. Αν ο πελάτης λάβει τα χρήματα στο νόμισμα που έχουν αποσταλεί από την Airhelp, δεν θα επιβληθεί κόστος FX από την Payoneer, και το μέγιστο επιβαλλόμενο κόστος από την Payoneer θα ήταν ως εκ τούτου 2,5 €.

Ένα άλλο όφελος από την Payoneer είναι ότι σε πολλές χώρες, η Payoneer έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα ως μια τοπική τραπεζική μεταφορά και ως εκ τούτου στις 99% των περιπτώσεων να μειώσει τα τέλη που επιβάλλονται από τη δική σας τράπεζα με αυτό που κοστίζει για να λάβετε την τοπική μεταφορά.

Διαβάστε περισσότερα για την Payoneer εδώ.

Έτοιμοι για το δικό σας αίτημα αποζημίωσης;
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ