Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να στείλω έγγραφα στην Payoneer;

Η Payoneer είναι υπόχρεα από το νόμο να γνωρίζει με πιο τρόπο μεταφέρονται τα χρηματικά ποσά στον αναφερόμενο συνήθως ως KYC (Γνωρείστε τον Πελάτη σας). Ο σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι να αποτρέψει εταιρείες, όπως η Payoneer και οι τράπεζες, από το να χρησιμοποιηθούν από εγκληματικά στοιχεία, εσκεμμένα ή όχι, για δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλα παρόμοιας φύσης θεωρούμε καλύτερα σε γενικές γραμμές.

Έτοιμοι για το δικό σας αίτημα αποζημίωσης;
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ