Ακύρωση Κουμπί για κλείσιμο του αποκλειστικού παραθύρου

Η Ένωση Προσφυγών Δικαιωμάτων Επιβατών (APRA) χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ

Τελευταία ενημέρωση στις

 Η Ένωση Προσφυγών Δικαιωμάτων Επιβατών (APRA) χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ

 

  • Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) δημοσιεύει νέα έκθεση για τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ
  • Η νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών είναι μία από τις εμβληματικές πολιτικές της Ένωσης, ενισχύοντας τους ταξιδιώτες με μεγάλη επιτυχία.
  • Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι επιβάτες αγωνίζονται σκληρά να λάβουν την οφειλόμενη αποζημίωση

 

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018

 

Η νομοθεσία ΕΚ 261 είναι επιτυχημένη, αλλά οι επιβάτες συνεχίζουν να δυσκολεύονται να λάβουν την αποζημίωση που τους οφείλεται. Αυτό είναι το συμπέρασμα από μια έρευνα που παρουσιάστηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) στις Βρυξέλλες. Η μελέτη, με τίτλο “Τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ είναι πλήρη, δεν παύει όμως οι επιβάτες να χρειάζεται να αγωνίζονται για αυτά” είναι διαθέσιμη εδώ, και αποτελεί ένας πλήρη έλεγχο των επιδόσεων των δικαιωμάτων των επιβατών.

Η παρουσίαση επιβεβαιώνει ότι οι επιβάτες της ΕΕ έχουν ένα καλά αναπτυγμένο σύστημα δικαιωμάτων. Για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών, η προστασία αυτή έχει τη μορφή κανονισμού ΕΚ 261/2004. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών ως μία από τις μεγάλες της επιτυχίες όσον αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών. Επομένως, τα προβλήματα δεν συνδέονται με την ανεπαρκή προστασία, αλλά με τη γενική έλλειψη ενημέρωσης των ταξιδιωτών καθώς και με θέματα εφαρμογής. Η έρευνα δείχνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για μείωση του κόστους βοήθειας και αποζημίωσης που επιβαρύνουν τους μεταφορείς καθώς και για την αύξηση του χρόνου αναμονής από 3 έως 5 ώρες βασιζόταν μόνο σε πολύ περιορισμένα στοιχεία που έθεσαν στη διάθεση της Επιτροπής οι αεροπορικές εταιρείες, κάνοντας τα στοιχεία της πρότασης να είναι εσφαλμένα.

Επιπλέον, ένα πρόσφατα δημοσιευμένο ερευνητικό έγγραφο του Κολλεγίου της Ευρώπης επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού ΕΚ 261/2004 για τη μείωση των καθυστερήσεων των πτήσεων. Τόνισε περαιτέρω τη σημασία του έργου που επιτελεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία αιτήσεων για να ενθαρρύνει τις αεροπορικές εταιρείες να βελτιώσουν την υπηρεσία τους. Συνεχίζοντας τις εργασίες της για την εκπροσώπηση των δικαιωμάτων των επιβατών στην Ευρώπη, η APRA συμμετείχε σήμερα στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των ενδιαφερομένων μερών που οργανώθηκε για να παρουσιάσει την έκθεση του ΕΕΣ στις Βρυξέλλες.

Η έκθεση ελέγχου αναφέρει επίσης ότι οι οργανισμοί αίτησης και οι εναλλακτικοί οργανισμοί επίλυσης διαφορών παρόμοιων θεμάτων καλύπτουν τα κενά εφαρμογής όσον αφορά την τήρηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών. Περιγράφει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιβάτες αγνοούνταν και απορρίφθηκαν από τις αεροπορικές εταιρείες μέχρις ότου στρατολόγησαν ένα πρακτορείο απαιτήσεων, το οποίο βοήθησε τους επιβάτες να επιβάλουν με επιτυχία τα δικαιώματά τους.

Ο πρόεδρος της APRA, κ. Christian Nielsen, δήλωσε: “Η έκθεση δείχνει ότι οι άνθρωποι επιθυμούν αποζημίωση αφού υποφέρουν από τις συνέπειες μιας διαταραγμένης πτήσης. Ωστόσο, τα δύο τρίτα των επιβατών δεν διεκδικούν τη νόμιμη αποζημίωσή τους, επειδή πιστεύουν ότι δεν θα τη λάβουν με

επιτυχία ή ακόμη χειρότερα ούτε καν γνωρίζουν τι δικαιούνται. Είμαστε περήφανοι για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα η ευρωπαϊκή βιομηχανία αιτήσεων για το κλείσιμο του χάσματος ευαισθητοποίησης και δικαιοσύνης και αναμένουμε να βοηθήσουμε ολοένα και περισσότερους επιβάτες σε όλο τον κόσμο να κατανοήσουν και να επιβάλουν τα δικαιώματά τους έναντι μη συμμορφούμενων αεροπορικών εταιρειών . “