ΆκυροΚουμπί για κλείσιμο του αποκλειστικού παράθυρου

Δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στις Η.Π.Α.

Οι ταξιδιώτες πτήσεων των Η.Π.Α. δεν απολαμβάνουν την ίδια νομική προστασία όπως αυτοί των πτήσεων της Ε.Ε. Οι κανονισμοί των Η.Π.Α. χορηγούν όμως μερικά δικαιώματα στους επιβάτες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην άρνηση επιβίβασης και τις αποσκευές.

Δικαιώματα επιβατών όσον αφορά στις καθυστερημένες πτήσεις στις Η.Π.Α.

Οι κανονισμοί των Η.Π.Α. δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεεταφορών σχετικά με τις καθυστερήσεις πτήσεων. Το θέμα της αποζημίωσης (ή μη αποζημίωσης) των επιβατών εναπόκειται πράγματι στην κρίση της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας. Τη μόνη εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις καθυστέρησης στο διάδρομο προσγείωσης, όπως εξηγείται παρακάτω.

Κάθε πτήση από ή προς έναν αερολιμένα των Η.Π.Α. καλύπτεται από τους κανονισμούς των Η.Π.Α. όσον αφορά στην καθυστέρηση στο διάδρομο προσγείωσης.

Κάθε φορά που το αεροσκάφος της πτήσης σας παραμένει στο έδαφος ενός αερολιμένα των Η.Π.Α., με τους επιβάτες εντός του αεροσκάφους, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας παράσχει τα εξής:

  • Τρόφιμα, νερό, πρόσβαση σε τουαλέτα, και κάθε αναγκαία ιατρική φροντίδα εντός δύο ωρών από την έναρξη της καθυστέρησης.
  • Ενημέρωση για την πορεία της καθυστέρησης κάθε 30 λεπτά, καθώς και για την αιτία που την προκάλεσε, εάν είναι γνωστή.

Μετά το πέρας τριών ωρών (τεσσάρων ωρών για τις διεθνείς πτήσεις) το αεροσκάφος οφείλει να επιστρέψει στην πύλη και να σας επιτρέψει να αποβιβαστείτε. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτούς τους κανόνες εάν ο κυβερνήτης ή το προσωπικό του αερολιμένα κρίνουν το αντίθετο λόγω ζητημάτων στη προστασία, ασφάλεια, ή τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Δικαιώματα επιβατών όσον αφορά στην άρνηση επιβίβασης στις Η.Π.Α.

Προκειμένου οι πτήσεις τους να είναι πλήρεις, οι αεροπορικές εταιρείες πολλές φορές πωλούν περισσότερα εισιτήρια από τις υπάρχουσες θέσεις του αεροσκάφους. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υπερκράτηση (overbooking) και συχνά οδηγεί στην άρνηση επιβίβασης των επιβατών στην πτήση τους. Εάν σας συμβεί το ίδιο έχετε πολλά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να γνωρίζετε.

Όσον αφορά στην άρνηση επιβίβασης τόσο οι πτήσεις αερομεταφορέων των Η.Π.Α. μεταξύ πόλεων των Η.Π.Α. όσο και οι διεθνείς πτήσεις που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καλύπτονται.

Καλύπτονται μόνο οι περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης λόγω υπεράριθμων κρατήσεων.

Οι επιβάτες πληρούν τις προϋποθέσεις αποζημίωσης μόνο όταν η αεροπορική εταιρεία τους αρνείται την επιβίβαση στην εν λόγω πτήση συνεπεία υπεράριθμων κρατήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να αναζητήσουν πρώτα εθελοντές που θα παραχωρήσουν οικειοθελώς τη θέση τους πριν προχωρήσουν με την άρνηση επιβίβασης σε επιβάτες παρά τη θέλησή τους.

Καλύπτονται οι ακούσιες μόνο περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης.

Εάν παραχωρήσετε τη θέση σας οικειοθελώς με αντάλλαγμα την επιστροφή χρημάτων, μια εναλλακτική πτήση ή άλλα ωφελήματα, παραχωρείτε και το δικαίωμά σας για αποζημίωση σύμφωνα με τους κανονισμούς των Η.Π.Α.

Υπό την προϋπόθεση ότι η πτήση σας είναι επιλέξιμη προς αποζημίωση, αυτή εξαρτάται από δύο παράγοντες:

  • Από τη διαφορά της προγραμματισμένης ώρας αφίξεως στον προορισμό σας σε σχέση με την αρχική διαδρομή σας, σε περίπτωση που δεχθείτε τη μεταφορά σας με άλλη πτήση.
  • Από το εάν η πτήση σας είναι μια εσωτερική πτήση των Η.Π.Α. ή μια διεθνής πτήση.

Αγαπάμε τις ταμπέλες, έτσι σας παραθέτουμε μια, η οποία σας εξηγεί το ύψος της αποζημίωσής σας βάσει των στοιχείων της πτήσης σας:

Διάρκεια της καθυστέρησης ως τον τελικό προορισμό σας σε σχέση με την αρχική σας πτήση
Είδος πτήσης0-1 ώραΆνω της 1 ώρας και λιγότερο των 2 ωρώνΆνω των 2 ωρών και λιγότερο των 4 ωρώνΆνω των 4 ωρών
ΕσωτερικήΚαμία αποζημίωση200% του ναύλου απλής μετάβασης στον προορισμό σας* – δε θα υπερβαίνει τα $ 675400% του ναύλου απλής μετάβασης στον προορισμό σας* – δε θα υπερβαίνει τα $ 1.350400% του ναύλου απλής μετάβασης στον προορισμό σας* – δε θα υπερβαίνει τα $ 1.350
ΔιεθνήςΚαμία αποζημίωση200% του ναύλου απλής μετάβασης στον προορισμό σας* – δε θα υπερβαίνει τα $ 675200% του ναύλου απλής μετάβασης στον προορισμό σας* – δε θα υπερβαίνει τα $ 675400% του ναύλου απλής μετάβασης στον προορισμό σας* – δε θα υπερβαίνει τα $ 1.350

*Ως «προορισμός» νοείται ο τελικός σας προορισμός ή το πρώτο μέρος όπου το ταξίδι σας συμπεριλαμβάνει προγραμματισμένη διακοπή με στάση διάρκειας άνω των τεσσάρων ωρών.

Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν προσφέρει εναλλακτική λύση για τη μεταφορά σας στον προορισμό σας, δικαιούστε το 400% της τιμής του ναύλου απλής μετάβασης, όπου το ποσό δεν υπερβαίνει τα 1.350 δολάρια. καθώς και των όποιων προαιρετικών τελών που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της κράτησής σας (για παράδειγμα τέλη αποσκευών, αναβάθμιση θέσης κλπ.).

Δικαιούστε να πληρωθείτε, για αυτό μην αισθάνεστε υποχρεωμένοι να δεχθείτε κουπόνια ταξιδίου ή μια άλλης μορφής εναλλακτική αποζημίωση. Πρέπει να είστε σε θέση να απαιτήσετε από το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας να σας πληρώσει στο αεροδρόμιο, αφού οι ρυθμίσεις που αφορούν στο ταξίδι σας έχουν προσδιοριστεί. Ή μπορείτε να εγείρετε αξίωση για χρηματική αποζημίωση αργότερα – ευχαρίστως θα σας βοηθούσουμε σε αυτό.

Όπως αναφέραμε και πρωτύτερα, πρέπει να είστε σε θέση να εισπράξετε την αποζημίωσή σας τη στιγμή της καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης σας, αποφεύγοντας έτσι, ιδανικά, τη διαδικασία αιτήαμτος αποζημίωσης (βλέπε άνω «Πόση αποζημίωση δικαιούμαι για την άρνηση επιβίβασης στην πτήση μου;»). Όμως, ακόμα κι αν δεν πληρωθήκατε στο αεροδρόμιο, μην ανησυχείτε μπορείτε να κάνετε αίτημα για αποζημίωση ακόμα και εκ των υστέρων.

Να περιμένετε μια αμυντική αντίδραση από την αεροπορική εταιρεία – ακόμα κι αν έχετε το νόμο με το μέρος σας, καθώς δε θα είναι ιδιαίτερα πρόθυμη με στην προοπτική να σας αποζημιώσει. Για να έχει το αίτημα αποζημίωσης σας τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας, σάς παραθέτουμε μερικές συμβουλές:

  • Φυλάξτε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την καθυστερημένη ή ακυρωμένη πτήση και όλες τις εναλλακτικές πτήσεις που σας προσφέρθηκαν, όπως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) και κάρτες επιβίβασης.
  • Ζητήστε από το πλήρωμα εδάφους πληροφορίες για το λόγο που προκάλεσε το πρόβλημα.
  • Κρατήστε μερικές σημειώσεις για την καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς της προγραμματισμένης ώρας άφιξης τόσο της αρχικής πτήσης σας όσο και των όποιων εναλλακτικών πτήσεων για τη μεταφορά σας στον προορισμό σας. Κάθε πληροφορία που μπορείτε να συλλέξετε – όπως για παράδειγμα κάθε επικοινωνία της αεροπορικής εταιρείας όπου επιβεβαιώνει την καθυστέρηση ή ακύρωση της πτήσης – θα φανεί χρήσιμη για το αίτημα της αποζημίωσής σας.

Όσον αφορά στις εσωτερικές πτήσεις, η προθεσμία διαφέρει από τη μια αεροπορική εταιρεία στην άλλη. Μια καλή ιδέα είναι να ανατρέξετε στους Όρους Μεταφοράς του αερομεταφορέα σας, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του.

Δικαιώματα επιβατών όσον αφορά στα προβλήματα με τις αποσκευές σε πτήσεις των Η.Π.Α.

Ακόμα κι αν η πτήση σας κυλάει ομαλά, οι αποσκευές σας ίσως να μην είναι τόσο τυχερές. Οι επιβάτες πτήσεων των Η.Π.Α. έχουν μια σειρά δικαιωμάτων όσον αφορά στις φθαρμένες, καθυστερημένες και απωλεσθείσες αποσκευές, όπως εξηγείται στις ενότητες που ακολουθούν.

Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τις εσωτερικές πτήσεις με αερομεταφορείς των Η.Π.Α., μεταξύ πόλεων των Η.Π.Α., οι οποίες καλύπτονται από τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Διεθνείς πτήσεις που προέρχονται από τις Η.Π.Α., στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, καλύπτονται από τη Σύμβαση του Μόντρεαλ.

Φθαρμένες αποσκευές

Εάν οι καταγεγραμμένες αποσκευές ή οι χειραποσκευές έχουν φθαρεί ενώ ήταν υπό την ευθύνη του προσωπικού αεροπορικής εταιρείας, τότε την ευθύνη για την επιδιόρθωση, αντικατάσταση ή αποζημίωση για τη φθαρμένη αποσκευή φέρει ο μεταφορέας και αυτό κατά την κρίση του.

Καθυστερημένες αποσκευές

Εάν οι αποσκευές σας δε φανούν έγκαιρα στον προορισμό σας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας παράσχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το που ακριβώς βρίσκονται. Εν τω μεταξύ, εάν χρειάζεται να αντικαταστήσετε είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία βρίσκονταν στις αποσκευές σας, όπως είδη σωματικής υγιεινής, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας αποζημιώσει και για τις δαπάνες αυτές.

Απωλεσθείσες αποσκευές

Εάν η αεροπορική εταιρεία απωλέσει τις αποσκευές σας, οφείλει να σας αποζημιώσει τόσο για τις αποσκευές αυτές όσο και το περιεχόμενό τους υπό την προϋπόθεση ότι μπορείτε να παράσχετε τεκμηρίωση σχετικά με τα απωλεσθέντα αντικείμενα και την αξία τους.

Όριο ευθύνης

Το ύψος της αποζημίωσής σας θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εσάς και της αεροπορικής εταιρείας και διαφέρει κατά περίπτωσή. Οι κανονισμοί των Η.Π.Α. καθορίζουν την ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας σε 3.500 δολάρια ανά επιβάτη. Αυτό είναι το ανώτατο ποσό δηλαδή που θα μπορέσετε να λάβετε. Οι αεροπορικές εταιρείες θα προσπαθήσουν, επίσης, να μειώσουν τα έξοδά τους, πληρώνοντας την υποτιμημένη αξία των αντικειμένων και μη αποζημιώνοντας ορισμένους τύπους αντικειμένων, όπως για παράδειγμα κοσμήματα και ηλεκτρονικά είδη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ΔΕΝ καλύπτεται, ελέγξτε τους Όρους Μεταφοράς του αερομεταφορέα σας στην ιστοσελίδα του.

Φθαρμένες αποσκευές

Κατά τον έλεγχο των φθαρμένων αποσκευών σας, η εν λόγω αεροπορική εταιρεία θα σας προτείνει να αντικαταστήσει το αντικείμενο ή να επιδιορθώσει τη φθορά, αναλόγως με το τι τους συμφέρει οικονομικά. Εάν αντικαταστήσουν την αποσκευή σας, πιθανόν να σας καταβάλουν μειωμένη αποζημίωση, επικαλούμενοι την τρέχουσα τιμή λιανικής πώλησής του και το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στην κατοχή σας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε ένα από τα κατεστραμμένα αντικείμενα εντός των αποσκευών σας, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι, στις περισσότερες περιστάσεις, πολλά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις αεροπορικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα εύθραυστα ή ηλεκτρονικά αντικείμενα.

Καθυστερημένες αποσκευές

Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται μέσα στις αποσκευές σας και είναι άμεσα αναγκαία, η αεροπορική εταιρεία θα σας επιστρέψει τις όποιες δαπάνες που προκλήθηκαν λόγω της καθυστέρησης. Στα αντικείμενα αυτά συμπεριλαμβάνονται είδη προσωπικής υγιεινής, μια αλλαξιά εσωρούχων, κλπ. Αν και το ποσό της αποζημίωσης δε θα πλησιάσει ούτε κατά προσέγγιση το όριο ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας που ανέρχεται στα 3.500 δολάρια, θα προσπαθήσει μέσω της καταβολής μειωμένων αποζημιώσεων να διατηρήσει τα έξοδά της χαμηλά, επικαλούμενη, όσο γίνεται, την υποτίμηση της αξίας των απωλεσθέντων για παράδειγμα αντικειμένων και την εκτίμηση για μειωμένη μελλοντική χρήση τους. Ενίοτε, οι αεροπορικές εταιρείες επιστρέφουν τα καταβληθέντα τέλη για τις καταγεγραμμένες αποσκευές, αν και οι πολιτικές των αερομεταφορέων διαφέρουν μεταξύ τους.

Απωλεσθείσες αποσκευές

Οι αεροπορικές εταιρείες θα σας επιστρέψουν χρήματα για τις απωλεσθείσες αποσκευές σας και το περιεχόμενό τους έως της αξίας των 3,500 δολαρίων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορείτε να τεκμηριώσετε την απώλεια των εν λόγω αντικειμένων. Επιπρόσθετα, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των δαπανών που προκλήθηκαν από αντικατάσταση αναγκαίων αγαθών και των τελών που καταβάλατε για τις καταγεγραμμένες αποσκευές σας. Επαναλαμβάνουμε, η αεροπορική εταιρεία θα προσπαθήσει να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης, επικαλούμενη εκτίμηση για μειωμένη μελλοντική χρήση και έτσι θα υποτιμήσει της αξίας των αντικειμένων.

Πρόσθετη κάλυψη

Εάν μεταφέρετε αντικείμενα αξίας άνω των 3.500 δολαρίων. έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε υψηλότερη αξία για τις αποσκευές σας και τα αντικείμενα που αυτές περιέχουν κατά την παράδοσή τους στο αεροδρόμιο. Στην περίπτωση μεγαλύτερης κάλυψης η αεροπορική εταιρεία ζητάει συνήθως την καταβολή υψηλότερων τελών. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνάψετε επιπρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει τη φθορά και απώλεια αποσκευών, αν και δε θα μπορέσετε να διεκδικήσετε αποζημίωση ταυτόχρονα από την αεροπορική εταιρεία και την ταξιδιωτική ασφάλιση. Είτε θα αποζημιωθείτε από τον αερομεταφορέα είτε από την ταξιδιωτική ασφάλιση.

Για να έχει το αίτημα σας για αποζημίωση τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας, σάς παραθέτουμε μερικές συμβουλές:

  • Φυλάξτε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την πτήση σας, όπως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) ή κάρτες επιβίβασης, αποδείξεις των καταγεγραμμένων αποσκευών σας, τη Δήλωση Απώλειας ή Φθοράς Αποσκευών και τον αριθμό αναφοράς τής υπόθεσής σας.
  • Δημιουργήστε μια λίστα για το περιεχόμενο των αποσκευών σας, και συγκεντρώστε κάθε τι που τεκμηριώνει τα αντικείμενα εντός των αποσκευών σας, όπως για παράδειγμα αποδείξεις ή φωτογραφίες των αντικειμένων.
  • Φυλάξτε τις αποδείξεις για τα αντικείμενα που χρειάζεται να αγοράσετε προς αντικατάσταση ειδών πρώτης ανάγκης που βρίσκονται εντός των αποσκευών σας, όπως είδη προσωπικής υγιεινής κλπ.

Σε περιπτώσεις κατεστραμμένων αποσκευών, θα πρέπει να αναφέρετε τα στοιχεία στο γραφείο αποσκευών το συντομότερο δυνατό. Είναι καλύτερο να το κάνετε αυτό όταν βρίσκεστε στο αεροδρόμιο. Εάν όμως αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να αναφέρετε τη ζημιά στο γραφείο αποσκευών του αεροδρομίου εντός επτά ημερών για τις αποσκευές και εντός 14 για απεσταλμένα αντικείμενα.

Εάν οι αποσκευές σας χαθούν ή καθυστερήσουν, θα πρέπει να υποβάλετε καταγγελία στην αεροπορική εταιρεία εντός 21 ημερών.

Δείτε εάν η πτήση σας πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση

Είχατε μια καθυστερημένη πτήση ή ένα άλλο ταξιδιωτικό πρόβλημα τα τελευταία τρία χρόνια; Απλά δώστε μας τα στοιχεία πτήσης σας και θα σας ενημερώσουμε εάν σας οφείλουν χρήματα.

Δείτε τώρα