Συχνές Ερωτήσεις

Υποβολή αιτήσεων

 • Πόσο κοστίζει να χρησιμοποιήσω την AirHelp;

  Δεν υπάρχει κανένα κόστος, εκτός εάν η απαίτησή σας είναι επιτυχής –δεν πληρωνόμαστε μέχρι να πληρωθείτε εσείς. Η πάγια αμοιβή για τις υπηρεσίες μας είναι 25% επί οποιασδήποτε αποζημίωσης σας βοηθήσουμε να λάβετε. Αν η αεροπορική εταιρεία δεν είναι συνεργάσιμη και αναγκαστούμε να καταθέσουμε αγωγή για να εξασφαλίσουμε την αποζημίωσή σας, μπορεί να αφαιρεθούν επιπλέον νομικά έξοδα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, η συνολική αμοιβή μας δεν θα υπερβεί το 50% του ποσού της αποζημίωσής σας.

 • Τι συμβαίνει όταν η αεροπορική εταιρεία εσφαλμένα απορρίπτει την αξίωση μου για αποζημίωση;

  Εάν η αεροπορική εταιρεία αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση παραδίδουμε το αίτημα στους συμβολαιούχους δικηγόρους μας για νομική αξιολόγηση. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποστέλλουμε όλα τα αιτήματα στον Εθνικό Φορέα Επιβολής Εφαρμογής ή να παραπέμπουμε την κάθε αξίωση στο δικαστήριο, προσπαθούμε όμως να αντιμετωπίσουμε τις αεροπορικές εταιρείες, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Μια δικαστική απόφαση μπορεί κάποτε να προσφέρει ευκαιρίες για αποζημίωση σε πολλές άλλες αξιώσεις, έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή και μόνο η αεροπορική εταιρεία απορρίπτει την αξίωση σας χάνεται κάθε ελπίδα για σας να πάρετε την αποζημίωση σας.
 • Μήπως οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν πάντα μια δικαιολογία για να απορρίψουν ένα αίτημα;

  Όχι. Εάν η αεροπορική εταιρεία αδυνατεί να παράσχει ένα λόγο για την απόρριψη, χειριζόμαστε την απαίτηση, σαν να μην είχαν απαντήσει καθόλου και παραδίδουμε το αίτημα στους συμβολαιούχους δικηγόρους μας για τη νομική αξιολόγηση. Το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσουμε με τον Εθνικό Φορέα Επιβολής Εφαρμογής στη δεδομένη χώρα σας και / ή να πάρουμε την αεροπορική εταιρεία στο δικαστήριο.
 • Ακύρωσαν την πτήση μου και επέστρεψαν τα χρήματά μου. Μπορώ και πάλι να υποβάλω απαίτηση;

  Εφόσον η αεροπορική εταιρεία δεν εξέδωσε ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν και η πτήση σας είναι επιλέξιμη βάσει του ΕΚ 261, η απάντηση είναι «ναι» –οι επιβάτες μπορούν να λάβουν αποζημίωση ΚΑΙ επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, για να λάβετε την επιστροφή, οι αεροπορικές εταιρείες συχνά σας ζητούν να υπογράψετε παραίτηση από το δικαίωμα διεκδίκησης. Ορισμένα τέτοια έγγραφα περιλαμβάνουν ρήτρα έκπτωσης του δικαιώματος αποζημίωσης, καθιστώντας στην ουσία αδύνατο να απαιτήσετε αποζημίωση. Αν σχεδιάζετε να υποβάλετε απαίτηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα ψιλά γράμματα σε οτιδήποτε υπογράφετε.

 • Υπάρχει επιπλέον κόστος σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας;

  Αρκετές φορές οι αεροπορικές εταιρείες πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν μη καταβάλλοντας την νόμιμη αποζημίωση. Είναι εδώ που κινούμε την νομική διαδικασία. Υπάρχουν πολλά έξοδα συναφή με τη λήψη δικαστικών μέτρων, αλλά κανένα για σας. Η AirHelp θα πληρώσει όλα τα επιπλέον έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών. Δεν έχει σημασία, αν η υπόθεση κερδηθεί ή χαθεί. Η AirHelp πληρώνει όλα τα πρόσθετα έξοδα. Αν κερδίσουμε την αποζημίωση σας μετά από νομική διαδικασία, θα χρεώσουμε το Τέλος Νομικής Διαδικασίας. Ανατρέξτε στον τιμοκατάλογό μας.
 • Γιατί έλαβα μόνο 50% της αποζημίωσής μου;

  Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΚ 261, αν ένας επιβάτης δεχτεί αναδρομολόγηση για μια ακυρωθείσα πτήση, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να μειώσει το ποσό της αποζημίωσης κατά το ήμισυ, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιβάτης φτάνει στον τελικό προορισμό του εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου, αντίστοιχου με την προγραμματισμένη άφιξη της πτήσης που είχε αρχικά κρατηθεί. Το χρονικό πλαίσιο βασίζεται στη διάρκεια της πτήσης ως εξής:

  Απόσταση ταξιδιού

  Συνολική καθυστέρηση

  Όλες οι πτήσεις κάτω των 1.500 χλμ.

  λιγότερο από 2 ώρες καθυστέρηση

  Πτήσεις εντός ΕΕ πάνω από 1.500 χλμ.

  λιγότερο από 3 ώρες καθυστέρηση

  Μη εσωτερικές πτήσεις ΕΕ μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

  λιγότερο από 3 ώρες καθυστέρηση

  Μη εσωτερικές πτήσεις ΕΕ πάνω από 3.500 χλμ.

  λιγότερο από 4 ώρες καθυστέρηση

  Παρότι τα ποσά αποζημίωσης για τις καθυστερημένες πτήσεις συνήθως δεν επηρεάζονται από αυτόν τον κανόνα, υπάρχει μια εξαίρεση:

  Απόσταση ταξιδιού

  Συνολική καθυστέρηση

  Μη εσωτερικές πτήσεις ΕΕ πάνω από 3.500 χλμ.

  μεταξύ 3 και 4 ωρών καθυστέρηση

  Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, η αποζημίωση που καταβάλλεται μπορεί επίσης να μειωθεί κατά το ήμισυ.

 • Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση της αίτησης μου;

  Μόλις υπάρξουν νεώτερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτηση σας, θα σας ενημερώσουμε αμέσως μέσω e-mail. Αν δεν έχετε νέα μας, τότε είναι πιθανό να μην έχει γίνει τίποτα. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να ελέγχετε την κατάσταση της αίτησης σας στο δικό σας πίνακα ελέγχου.
 • Τι πρέπει να κάνω εάν η αεροπορική εταιρεία επικοινωνήσει προσωπικά μαζί μου, αφού θα έχω καταθέσει αίτημα με την AirHelp;

  Μερικές φορές η αεροπορική εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας μόλις έχουν νεώτερα περί του αιτήματος σας, για να σας πείσουν να αποδεχτείτε ένα μειωμένο ποσό. Στήν περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ενημερώσετε τηνAirHelp το συντομότερο δυνατόν.
 • Τι συμβαίνει αν η αεροπορική εταιρεία δεν απαντήσει καθόλου;

  Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν μας απαντήσει, παραδίδουμε το αίτημα στους συμβασιούχους δικηγόρους μας για τη νομική αξιολόγηση. Το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσουμε με τον Εθνικό Φορέα Επιβολής της Νομοθεσίας στη συγκεκριμένη χώρα σας και / ή να εφεσιβάλουμε την αεροπορική εταιρεία στο δικαστήριο.
 • Το είδος της διαταραχής της πτήσης μου δεν περιέχεται στον ιστότοπο – μπορώ να υποβάλω απαίτηση;

  Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 261 της ΕΕ, μόνο οι καθυστερήσεις, οι ακυρώσεις και οι αρνήσεις επιβίβασης καλύπτονται. Η αμερικανική νομοθεσία, από την άλλη πλευρά, παρέχει κάλυψη μόνο για την άρνηση επιβίβασης λόγω υπερκράτησης πτήσης. Αν η διαταραχή που αντιμετωπίσατε ήταν διαφορετικής φύσης, είναι απίθανο να μπορούμε να σας βοηθήσουμε και θα σας συνιστούσαμε να προσεγγίσετε απευθείας την αεροπορική εταιρεία. Παρότι μπορεί να μην έχουν νομική υποχρέωση να σας αποζημιώσουν, ποτέ δεν βλάπτει να ρωτήσετε.

Έτοιμοι για το δικό σας αίτημα αποζημίωσης;
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ
Κέντρο υποστήριξης

Δεν μπορούμε να βρούμε την απάντηση. Είμαστε εδώ για να σας βοηθούμε πάντα.

info@airhelp.gr[email protected]@TheAirHelper@TheAirHelper