Ακύρωση Κουμπί για κλείσιμο του αποκλειστικού παραθύρου

Καθυστερημένη ή ακυρωμένη πτήση; Έχετε δικαίωμα αποζημίωσης, ανεξάρτητα από την αξία του εισιτηρίου σας.

Έλεγχος αποζημίωσης

Προσβασιμότητα στις πτήσεις – Η περίπτωση της Aegean

Από τον/την The AirHelper | Τελευταία ενημέρωση στις

Προσβασιμότητα σε πτήσεις

Προσβασιμότητα στις πτήσεις: Πρόσφατα ήρθε στο φως η περίπτωση μιας οικογένειας ατόμων με περιορισμένη όραση που ταξίδευαν με 2 σκύλους-οδηγούς και ένα παιδί 16 μηνών.

Η αεροπορική εταιρείας αρνήθηκε την επιβίβαση επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Τί ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις;

Πώς πρέπει να προετοιμάζονται οι επιβάτες και ο αερομεταφορέας προς αποφυγην των δυσάρεστων εκπλήξεων την ώρα της επιβίβασης. Η προσβασιμότητα σε πτήσεις για άτομα που χρήσουν βοήθεια, μας αφορά όλους. Όλοι μπορεί να αντιμετοπίσουμε αυτή την συνθήκη κάποια στιγμή στην ζωή μας.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 261/2004,  σε επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να παρέχετε ειδική βοήθεια και να καλύπτονται οι ανάγκες για ειδική βοήθεια ανάλογα την περίπτωση. Συγκεκριμένα: άτομο με μειωμένη κινητικότητα νοείται: οποιοδήποτε άτομο του οποίου η κινητικότητα είναι περιορισμένη όταν χρησιμοποιεί μεταφορικά μέσα λόγω σωματικής αναπηρίας (μόνιμα ή προσωρινά), πνευματική αναπηρία, ηλικία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αυτές οι περιπτώσεις χρήζουν ειδικής φροντίδας και προσαρμογής των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Ο αερομεταφορέας θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ατόμου με μειωμένη κινητικότητα και κάθε προσώπου που το συνοδεύει.

 

Οι επικαλούμενοι λόγοι ασφαλείας από την αεροπορική εταιρεία είναι σε λογική βάση. Καθώς η αεροπορική είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια όλων των επιβατών και του πληρώματος. Επίσης ο περιορισμός της επιβίβασης ζώων συντροφιάς είναι ανά άτομο και πάντα σε σχέση με τον τύπο του αεροσκάφους, καθώς ισχύει το ανάλογο και  για σκύλους οδηγούς. Τί ισχύει όμως αν η μεταφορά σκύλου οδηγού συνδιάζεται με μεταφορά ατόμου κάτω τον 2 ετών;

Δεν υπάρχει σαφής κανονισμός για περιπτώσεις σαν αυτή.

Δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

  • Σε περίπτωση που οι επιβάτες έχουν ενημερώσει την αεροπορική εγκαίρως (αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κράτησης) για την μεταφορά των 2 σκύλος καθώς του βρέφους. Η εταιρεία θα πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει τις ανάγκες την οικογένειας για ομαλή κινητικότητα. Την επιβίβαση και μεταφορά στον προορισμό της. Ένας τρόπος θα ήταν να προσφέρει συνοδεία για το βρέφος. Σε περίπτωση λοιπόν που η αεροπορική είχε την πληροφόρηση, η άρνηση επιβίβασης είναι λανθασμένη.
  • Η δεύτερη περίπτωση είναι οι επιβάτες να μην έχουν ενημερώσει τον αερομεταφορέα πριν την ημέρα της πτήσης. Με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είχε τον επαρκή χρόνο για την οργάνωση της ομαλής μεταφοράς την οικογένειας στον προορισμό της, μέσω της προσφοράς βοήθειας ή/και συνοδείας για το βρέφος. Τότε η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την επιβίβαση και παράλληλα να οργανώσει την συντομότερη μεταφορά της οικογένειας στον προορισμό της με εναλλακτική πτήση και με τις σωστές πλέον συνθήκες.

Δικαιούνται οι επιβάτες αποζημίωση για την άρνηση επιβίβασης;

Στην πρώτη περίπτωση ναι, δικαιούνται αποζημίωση.

 

Η προσβασιμότητα σε πτήσεις σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται με την σωστή συνεννόηση και από τα δύο μέρη, επιβάτη και αερομεταφορέα. Ώστε να παρέχετε σωστή αντιμετώπιση οποιασδήποτε περίπτωσης με την κατάλληλη φροντίδα. Αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean θέτουν σε προτεραιότητα τον επιβάτη. Ωστόσο όλοι οι επιβάτες με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να βοηθούνται με επαρκή τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες. Χωρίς να τίθενται μπροστά σε αθέμιτα διλλήματα όπως, ποίος θα πρέπει να επιβηβαστεί, το βρέφος ή ο σκύλος οδηγός;.

 

photo: by Dave Meier