ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Βοηθήστε έναν φίλο» ΤΗΣ AIRHELP

Το πρόγραμμα «Βοηθήστε έναν φίλο» της AirHelp δίνει την ευκαιρία στα άτομα να κερδίζουν προμήθειες («Επιβραβεύσεις»), προτείνοντάς μας σε φίλους. Ο Παραπέμπων θα λάβει την Επιβράβευσή του μόλις ο φίλος του υποβάλλει με επιτυχία ένα επιλέξιμο αίτημα για αποζημίωση με την AirHelp. Ισχύουν οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις:

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καλύπτουν το πρόγραμμα AIRHELP «Βοηθήστε έναν φίλο» (στο εξής «ΒΕΦ»).
 2. Το πρόγραμμα παραπομπής απευθύνεται σε άτομα (στο εξής ο «Παραπέμπων»).
 3. Ο Όμιλος AirHelp (στο εξής «AirHelp») αναφέρεται στην AirHelp και κάθε νομική οντότητα που ελέγχει ή ελέγχεται από την AirHelp. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Str. 18, 10245 Berlin, Germany, HRB 196015, DE320095320.
 4. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Ο Παραπέμπων πρέπει να είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου.
 5. Για να γίνει κάποιος Παραπέμπων στο πρόγραμμα «Βοηθήστε έναν φίλο» της AirHelp πρέπει:
  1. να εγγραφεί στο πρόγραμμα και
  2. να συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας σελίδας.
 6. Μόλις ο Παραπέμπων συνδεθεί στο πρόγραμμα, θα λάβει έναν ατομικό, μοναδικό εξατομικευμένο σύνδεσμο.
 7. Η Επιβράβευση θα καταβάλλεται όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
  1. ο αναφερόμενος φίλος κάνει κλικ στον μοναδικό σύνδεσμο του Παραπέμποντα,
  2. ο αναφερόμενος φίλος υποβάλλει ένα επιλέξιμο αίτημα αποζημίωσης στην AirHelp,
  3. η AirHelp καταβάλλει την αποζημίωση στον αναφερόμενο φίλο και το αίτημα φτάνει στο στάδιο πληρωμής που έχει εγκριθεί.

  Μόλις ένα επιλέξιμο αίτημα φτάσει στο στάδιο πληρωμής που έχει εγκριθεί, ο Παραπέμπων θα λάβει μια ειδοποίηση σχετικά με την επιβράβευση.

  Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει και να διερευνήσει όλες τις δραστηριότητες παραπομπής και να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις παραπομπές, εάν η δραστηριότητα θεωρηθεί καταχρηστική ή δόλια. Οι επιβραβεύσεις που αποκτώνται ως αποτέλεσμα δόλιας δραστηριότητας είναι άκυρες.

 8. Η πληρωμή θα παραληφθεί από τον Παραπέμποντα με τη μορφή μιας εικονικής κάρτας δώρου. Ο Παραπέμπων θα λάβει ένα email με έναν σύνδεσμο, όπου θα μπορεί να εξαργυρώσει την κάρτα δώρου για την τιμή της Επιβράβευσης.
 9. Ο Παραπέμπων δεν μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του αναφερόμενου φίλου και μπορεί να στείλει μόνο τον εξατομικευμένο σύνδεσμό του ή να τον μοιραστεί με άτομα με τα οποία έχει προσωπική σχέση. Δραστηριότητες παρόμοιες με αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων θα ακυρώσουν την Επιβράβευση.
 10. Το πρόγραμμα «ΒΕΦ» περιορίζεται σε 50 παραπομπές ανά Παραπέμποντα. Εάν ένας Παραπέμπων επιθυμεί να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί μας, θα του ζητηθεί να μεταβεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας της AirHelp.
 11. Η Επιβράβευση για μια επιτυχημένη παραπομπή ισοδυναμεί με 10 Ευρώ. Η Επιβράβευση ή οι προδιαγραφές που καθιστούν ένα αίτημα επιλέξιμο ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Η AirHelp μπορεί να προβεί σε επιπλέον προσφορές ή δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να δοθεί υψηλότερη επιβράβευση. Τέτοιες προσφορές και αλλαγές στην Επιβράβευση θα κοινοποιούνται με σαφήνεια.
 12. Η AirHelp μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει το πρόγραμμα «ΒΕΦ» ή την ικανότητα του Παραπέμποντα να συμμετέχει στο ΒΕΦ οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.
 13. Η νομοθεσία της Γερμανίας εφαρμόζεται για τους παρόντες όρους και για τη Σύμβαση ανάμεσα στην AirHelp και τον Παραπέμποντα. Ωστόσο, ο Παραπέμπων έχει πάντα το δικαίωμα να απαιτήσει προστασία σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις που προβλέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία διαμένει ο Παραπέμπων.
 14. Ηδήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της AirHelp ισχύει για το πρόγραμμα «ΒΕΦ».
 15. Η AirHelp μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με την πλατφόρμα Ambassador προκειμένου να καταβληθεί η επιβράβευση. Η Ambassador θα επιτρέπεται να λαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας του. Η AirHelp δεν θα αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα στην Ambassador με σκοπό την εμπορία των προϊόντων ή των υπηρεσιών του.
 16. Το πρόγραμμα δεν χορηγείται, δεν διαφημίζεται ή δεν αποτελεί προϊόν διαχείρισης με κανέναν τρόπο, ή δεν σχετίζεται με την Tangocard ή την Ambassador.
 17. Οι υπάλληλοι της AirHelp δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.
 18. Εάν υπάρχουν μεταφράσεις της παρούσας Συμφωνίας, αυτές οι μεταφράσεις έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ της παρούσας συμφωνίας στην αγγλική διατύπωση και της μετάφρασης, υπερισχύει η αγγλική διατύπωση.