AnnullérKnap til at lukke modalvindue

USA-flypassagerrettigheder

Rejsende på amerikanske flyvninger har ikke lige så meget retsbeskyttelse som deres EU-fæller, men USA-forordninger giver dog nogle få gavmilde rettigheder, særligt hvad angår nægtet boarding og bagage.

USA-rettigheder – Flyforsinkelser

USA-forordninger siger ikke meget om flypassagerers rettigheder hvad angår flyforsinkelser. Det er op til flyselskabernes skøn, hvor meget de giver (eller ikke giver) deres passagerer i kompensation. Lige bortset fra situationer, der har med baneforsinkelse at gøre, som beskrevet nedenfor.

Alle fly, der afgår fra eller flyver til en amerikansk lufthavn er dækket af USA-forordninger hvad angår baneforsinkelser.

Når som helst dit fly bliver på jorden i en amerikansk lufthavn med passagerer om bord, skal flyselskabet sørge for følgende:

  • Mad, vand, toiletadgang samt enhver form for nødvendig lægebehandling inden for to timer efter forsinkelsens start.
  • Statusopdateringer hver 30. minut, inklusiv forklaring på forsinkelsen, hvis denne kendes.

Efter 3 timer (4 timer for internationale flyvninger) skal flyet vende tilbage til gaten, så du kan gå fra borde. Der er imidlertid undtagelser fra disse regler, hvis piloten eller lufthavnspersonalet beslutter, at der er trygheds-, sikkerheds- eller lufttrafikkontrolsforhold, som skal tages i betragtning.

Hvad angår internationale flyvninger kan du måske få dækket ekstraudgifter, der stammer fra din forsinkelse, hvis din flyvning er berettiget i henhold til Montrealkonventionen. Ligeledes, hvis din flyvning indbefatter et stop i EU, så er den måske berettiget i forhold til europæiske flypassagerers forordninger.

USA-rettigheder - Nægtet boarding

Flyselskaber sælger ofte flere billetter, end der er sæder på flyet for at sikre, at deres fly er så fyldte som muligt. Det kaldes overbookning, og det resulterer ofte i, at passagerer bliver ”bumped” eller nægtet boarding på deres flyvninger. Hvis du kommer ud for det, har du forskellige rettigheder, som du bør kende.

Når det drejer sig om boardingafvisninger, dækkes både amerikanske flyselskaber mellem byer i USA og internationale flyvninger, der tager deres udspring i USA.

Det er kun boardingafvisninger grundet overbookede fly, der dækkes.

Passagerer er kun kompensationsberettigede, hvis de nægtes boarding, fordi flyselskabet har overbooket det pågældende fly. I sådanne tilfælde skal flyselskabet høre om der er frivillige, som vil opgive deres sæder, før de kan begynde at ”bumpe” passagerer mod deres ønske.

Kun ufrivillige boardingafvisninger dækkes.

Hvis du frivilligt afgiver din plads i bytte for en refusion, en alternativ flyrejse eller andre goder, giver du også afkald på din ret til kompensation i henhold til USA-forordninger.

Hvis dit fly er berettiget, afhænger kompensationsbeløbet af to faktorer:

  • Forskellen på planlagt ankomsttid til din destination* sammenlignet med din oprindelige ruteangivelse, hvis du accepterer omdirigering på et andet fly
  • Hvorvidt din flyvning er en amerikansk indenrigsflyvning eller en international flyvning

Vi elsker oversigter, så her er en, der forklarer, hvor meget du er berettiget til baseret på enkelthederne i din flyrejse:

Forsinkelsens længde på destinationen sammenlignet med den oprindelige flyvning
Flyvningstype0 – 1 timerMere end 1 og mindre end 2 timerMere end 2 og mindre end 4 timerMere end 4 timer
IndenrigsIngen kompensation200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350
InternationalIngen kompensation200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350

* “Destination” betyder din slutdestination eller det første sted, hvor din rejse omfatter en planlagt afbrydelse med en mellemlanding på mere end fire timer.

Hvis flyselskabet ikke laver nogen kompensationsrejseplaner til dig, er du berettiget til 400% af enkeltbillettens pris, dog ikke mere end $1.350, såvel som alle valgfri gebyrer, du betalte som del af din reservation (f.eks. bagageafgift, pladsopgradering).

Du er berettiget til kontanter, så du ikke føler dig tvunget til at tage rejsekuponer eller andre alternative former for kompensation. Du skal have mulighed for at bede om betaling fra flypersonalet i lufthavnen, når dine rejseplaner er fastlagt. Du kan også fremsætte et krav senerevi hjælper dig gerne med det.

Som vi sagde tidligere, er din kompensation for at blive nægtet boarding forfalden straks, så du ideelt set ikke behøver at gå igennem sagsbehandlingen (se ”Hvor meget er jeg berettiget til for min boardingafvisning?” ovenfor). Hvis du ikke modtog betaling i lufthavnen, skal du ikke bekymre digdu kan stadig fremsætte et kompensationskrav efterfølgende.

Du skal nok regne med modvilje fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er det ikke sikkert, de er begejstrede for at betale dig. For at dit krav skal have de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

  • Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyvninger, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
  • Spørg jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.
  • Gem nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv forskellen mellem planlagt ankomsttid for din oprindelige flyvning og den alternative flyrejse, der er arrangeret for dig. Alle former for oplysninger, som du kan samlesåsom meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsenvil være nyttige, når du fremsætter krav.

Vedrørende indenrigsflyvninger, så varierer det fra flyselskab til flyselskab. Det er en god ide at henvise til dit flyselskabs bagagebestemmelser. Du finder dem på dit flyselskabs webside.

USA-rettigheder - Bagageproblemer

Selvom dine flyrejse forløber glat, så er din bagage måske ikke lige så heldig. Passagerer på USA-flyvninger har forskellige rettigheder, når det gælder beskadiget, forsinket eller bortkommen bagage, som forklaret i de følgende afsnit.

Dette afsnit omhandler indenrigsflyvninger med amerikanske flyselskaber mellem byer i USA, der er dækket af USA-forordninger. Internationale flyvninger, der tager udspring i USA, dækkes som oftest af Montrealkonventionen.

Beskadigede tasker

Hvis dine indcheckede tasker eller håndtasker beskadiges, mens de er i flypersonalets varetægt, er flyselskabet ansvarlig for reparation af eller kompensation af disse efter deres skøn.

Forsinkede tasker

Hvis din bagage ikke dukker op til tiden på din destination, er flyselskabet ansvarlig for at skaffe dig opdaterede oplysninger om, hvor dine tasker er. I mellemtiden, hvis du har brug for at erstatte uundværlige genstande, som lå i din taske, såsom toiletsager, skal flyselskabet også refundere disse udgifter.

Bortkommen bagage

Hvis flyselskabet forlægger din bagage, har de ansvaret for at give dig kompensation for dine tasker og deres indhold med op til et vist beløb, hvis du kan skaffe dokumentation for de bortkomne genstande og deres værdi.

Ansvarsbegrænsning

Dit kompensationsbeløb vil blive forhandlet mellem dig og flyselskabet og vil variere baseret på situationen. USA-forordninger sætter flyselskabets kompensationspligt pr. passager til højst $3.500, så det er det højeste beløb, du kan regne med at få i alle tilfælde. Flyselskaberne forsøger også at holde deres udgifter nede ved at betale nedskrevet værdi for ting og ved helt at nægte at dække visse ting, såsom smykker og elektronik. For nærmere information om hvilke ting det kan dreje sig om, tjek dit flyselskabs bagagebetingelser på dets webside.

Beskadiget bagage

Når flyselskabet har undersøgt skaden på dine tasker, vil de tilbyde at erstatte genstanden eller reparere skaden, baseret på hvad der er mest udgiftseffektivt for dem. Hvis de erstatter din taske, vil de højst sandsynligt tilbyde dig et nedskrevet beløb baseret på den aktuelle detailpris, og hvor længe du har ejet den. Det samme gælder for beskadigede genstande i din bagage, selvom det er vigtigt at bemærke, at der i de fleste tilfælde er mange ting, et flyselskab helt vil nægte at dække, såsom skrøbelige genstande eller elektronik.

Forsinket bagage

Hvis det er nødvendigt at erstatte genstande, der var i din bagage, som skal bruges øjeblikkeligt, skal flyselskabet kompensere dig for alle rimelige udgifter i forbindelse hermed. Dette indbefatter genstande som toiletsager, skifte-undertøj etc. Selvom kompensationsbeløbet ikke kommer i nærheden af flyselskabets ansvarsbegrænsning på $3.500, vil de sikkert forsøge at holde deres udgifter nede ved at betale dig et reduceret beløb, baseret på overvejelser om fremtidig brug og nedskrevet værdi, hvor muligt. I nogle tilfælde vil flyselskabet også erstatte afgift på indchecket bagage, selvom politikken herfor varierer fra flyselskab til flyselskab.

Bortkommen bagage

Flyselskaber refunderer bortkommen bagage med indhold med op til $3.500, hvis du kan fremlægge dokumentation for genstandene. Herudover kan du kræve kompensationskøb af uundværlige genstande og afgift for indchecket bagage refunderet, hvis det er aktuelt. Flyselskabet vil sikkert forsøge at begrænse kompensationsbeløbet baseret på overvejelser om fremtidig brug og nedskrevet værdi på genstandene.

Ekstradækning

Hvis du transporterer noget, der er mere end $3.500 værd, har du mulighed for at deklarere en højere værdi på din bagage og dens indhold, når du checker dine tasker ind i lufthavnen. Flyselskabet vil sædvanligvis give dig et højere dækningsbeløb mod en afgift. Alternativt kan du tegne en separat rejseforsikring, der dækker bagagebeskadigelse og bortkomst, selvom du nok ikke vil kunne få kompensation fra både flyselskab og forsikringspolice. Det bliver den ene eller den anden.

For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

  • Gem alle dokumenter, der er forbundet med din flyvning, såsom elektroniske billetter og boardingkort, indchecket bagage, kvitteringer, formularen ”Property Irregularity Report”, og dit sagsnummer.
  • Saml en indholdsfortegnelse over din bagage, såvel som al form for støttedokumentation, såsom kvitteringer eller fotos af bagageindholdet.
  • Gem dine kvitteringer på alle de ting, du skal købe for at erstatte de uundværlige genstande, der var i dine tasker, såsom toiletsager, etc.

I tilfælde af beskadiget bagage skal du hurtigst muligt indberette oplysningerne ved bagage service skranken. Det er bedst at gøre dette, mens du stadig er i lufthavnen. Men hvis dette ikke er muligt, skal du inden for syv dage for indchecket bagage og inden for 14 dage for fragtgods, rapportere skaden ved lufthavnens bagage service skranke.

Hvis din bagage er gået tabt eller er forsinket, skal du sende en klage til flyselskabet inden for 21 dage.

Se om din flyvning er berettiget

Har du oplevet flyforsinkelser eller andre flyrejseproblemer inden for de sidste tre år? Giv os enkelthederne i din flyrejse, og vi skal fortælle dig, om du har krav på kompensation.

Tjek nu