AnnullérKnap til at lukke modalvindue

Internationale flypassagerrettigheder

Siden 2003 har Montrealkonventionen sørget for, at flypassagerer har visse kompensationsrettigheder på internationale flyvninger mellem deltagende lande. Mere end 120 nationer anerkender forordningen, inklusiv USA og EU, der tilsammen dækker en pænt stor del af verden.

Internationale rettigheder – Rejseafbrydelser

Montrealkonventionen gælder internationale flyvninger mellem lande, der anerkender forordningen. Den er underskrevet og anerkendt af mere end 120 lande (og tallet øges) verden over, inklusiv USA og EU. De fleste store flymarkeder er medlemmer med nogle få markante undtagelser (f.eks. Sri Lanka og Vietnam) Medlemslisten ændrer sig indimellem, når et nyt land vælger at være med, hvilket ikke altid straks bliver registreret i linket ovenfor.

Konventionen gælder også, hvis din afgang og destination begge er inden for et enkelt medlemsland, men kun hvis der er en planlagt mellemlanding i et andet land. Forestil dig for eksempel, at du fløj mellem byer i et medlemsland som for eksempel Kina med en mellemlanding i Vietnam. Så er din flyvning dækket. Hvis du i stedet havde en direkte flyvning uden mellemlanding, så ville det ikke være en ”international” flyvning, og den ville ikke være dækket.

Ligegyldigt hvilken type problem det drejer sig omforsinkelser, flyaflysninger, eller boardingafvisninger—så kan Montrealkonventionen anvendes. Måden passagerer får kompensation på er imidlertid forskellig fra andre forordninger. Det er vigtigt at kende disse forskelle.

Kun skader der skyldes afbrydelsen dækkes.

Passagerer kan kræve refusion for udgifter og tab, der skyldes en afbrudt flyrejse. En forsinkelse eller en ulejlighed af en art er oftest nok. Så hvis en flyforsinkelse betyder, at du mister en ikke-refusionsberettiget, forudbetalt reservation, kan flyselskabet være forpligtet til at give dig kompensation, hvis du kan skaffe tilstrækkelig dokumentation for hændelsen og bevis på ekstra udgifter som følge heraf. For yderligere oplysninger, se noten om ”skader” nedenfor.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.

For det meste kan flyselskabet ikke klandres for flyforsinkelser eller afbrydelser, som skyldes ”ekstraordinære omstændigheder,” der hyppigst er dårligt vejrlig. Andre ekstraordinære omstændigheder indbefatter lynnedslag, lægelige nødsituationer, arbejdsnedlæggelser, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnens radar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger og lignende. Kort sagt kan flyselskabet ikke gøres ansvarlig, hvis det kan bevise, at det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå rejseafbrydelsen, eller at det ikke var muligt at gøre dette.

Afbrydelse, der skyldes passageren dækkes ikke.

Det giver måske sig selv, men flyselskabet gøres ikke ansvarlig, hvis en passager på nogen måde har bidraget til rejseafbrydelsen. Nogle eksempler herpå kan være:

 • Du kommer for sent til at boarde
 • Du opgiver frivilligt dit sæde
 • Du har ikke den korrekte dokumentation (såsom boardingkort)
 • Du skaber sikkerhedsmæssig bekymring

En note om “skader”, og hvad det betyder

Montrealkonventionen bruger ordet ”skader”, når de taler om, hvad passagerer er berettiget til, men det fortolkes forskelligt afhængigt af, hvor du er. I mange retskredse, som for eksempel i USA, bliver disse ”skader” begrænset til økonomiske tab og indbefatter ikke psykisk stress (på nær hvis den stammer fra fysisk tilskadekomst). I andre dele af verden, såsom i EU, tillader en løsere fortolkning af forordningen, at passagerer også kan gøre følelsesmæssige skader gældende. Sådanne sondringer er dog uden for rammerne af dette dokument, og hvis du ønsker mere information, er det nok smart at søge professionel rådgivning.

Hvor meget kompensation er jeg berettiget til for min rejseafbrydelse?

I henhold til Montrealkonventionen udregnes kompensationsbeløb på en bestemt måde. I stedet for at bruge dollar eller euro, fastsættes beløbet i ”særlige trækningsrækker,” (SDR), der er en valuta, der fastlægges af Den Internationale Valutafond (IMF). I januar 2017 var vekselkursen:

1 EUR= 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Hvis flyselskabet har ansvaret for skaden, skal det erstatte dit tab med op til 4.694 SDR (aktuelt €6.009,37 EUR eller $6.329,68 USD). Mens valutakurser konstant ændrer sig, evalueres Montrealkonventionens kompensationsgrænser hvert 5. år. For at tjekke vekselkursen for andre valutaer eller få de mest opdaterede oplysninger, besøg IMF-siden på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Hvis du vil fremsætte et kompensationskrav i henhold til Montrealkonventionen, er det vigtigt at samle og sende så mange beviser som muligt for at gøre processen så problemfri som muligt og minimere modviljen fra flyselskaberne. Her er nogle få tips, du kan følge:

 • Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning såsom elektroniske billetter og boardingkort.
 • Gem dine kvitteringer, der viser udgifter eller økonomiske tab, der skyldes flyafbrydelsen.
 • Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet. Jo mere præcise, jo bedre.
 • Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯som fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Du kan fremsætte kompensationskrav, så snart dit fly ankommer til sin destination—kontakt blot jordpersonalet, når du er landet. Du kan også anmelde skaden senere. Det første sted, du bør tjekke, er flyselskabets webside, der bør have et afsnit til kundeklager og -reklamationer.

Ja. I henhold til Montrealkonventionen har du 2 år til at fremsætte et krav vedrørende udgifter, der stammer fra en flyafbrydelse. Det tidsrum er målt fra ankomstdatoen for din endelige destination, den dato, hvor flyet burde være ankommet, eller den dato, hvor flyet faktisk stoppede (hvis forskelligt). Når det er sagt, anbefaler vi, at du ikke venter for længe, før du handler—jo tidligere jo bedre. Vi foreslår, at du altid tjekker bagagevilkårene hos det pågældende flyselskab, da de kan indeholde brugbare oplysninger om andre refusioner og ydelser end økonomisk kompensation.

Internationale rettigheder - Bagageproblemer

Montrealkonventionen gælder internationale flyvninger mellem lande, der anerkender forordningen. Den er underskrevet og anerkendt af mere end 120 lande (og tallet øges) verden over, inklusiv USA og EU. De fleste store flyselskabsmarkeder er medlemmer med nogle få markante undtagelser (f.eks. Indonesien, Rusland, Sri Lanka, Thailand og Vietnam). Medlemslisten ændrer sig indimellem, når et nyt land vælger at deltage, hvilket ikke altid straks bliver registreret i linket ovenfor.

Konventionen gælder også, hvis både din afgang og destination ligger inden for et enkelt medlemsland, men kun hvis der er en planlagt mellemlanding i et andet land. Forestil dig for eksempel, at du flyver mellem byer i et medlemsland som for eksempel Kina med en mellemlanding i Vietnam. Så er din flyvning dækket. Hvis du i stedet havde en direkte flyvning uden mellemlanding, så ville det ikke være en ”international” flyvning, og den ville ikke være dækket.

Beskadigede tasker

Hvis indcheckede tasker eller håndtasker beskadiges, mens de er i flypersonalets varetægt, er flyselskabet ansvarlig for reparation af eller kompensation af disse efter deres skøn.

Forsinkede tasker

Hvis din bagage ikke dukker op til tiden på din destination, er flyselskabet ansvarlig for at skaffe dig opdaterede oplysninger om, hvor din bagage er. Hvis du i mellemtiden har brug for at erstatte uundværlige genstande, som lå i din taske, såsom toiletsager, skal flyselskabet også refundere disse udgifter. Gem kvitteringerne.

Bortkommen bagage

Hvis flyselskabet forlægger din bagage, har de ansvaret for at give dig kompensation for dine tasker og deres indhold op til et vist beløb, hvis du kan skaffe dokumentation for de bortkomne genstande og deres værdi. Efter 21 dage betragtes savnede tasker som bortkomne, også selvom de dukker op senere.

Situationer, der skyldes passageren dækkes ikke.

Flyselskabet bliver ikke holdt ansvarlig, hvis det kan bevises, at passageren på nogen måde bidrog til problemet, eller hvis bagagen havde en mangel eller et iboende problem, der spillede ind i forhold til skaden eller bortkomsten. Eksempler kan omfatte:

 • Forkert eller utilstrækkelige bagage, der går i stykker under normal håndtering
 • Indpakkede genstande, der af natur er skrøbelige eller farlige
 • En taske, der er så overfyldt, at der er fare for, at den går i stykker

Særlig valuta

I stedet for at bruge dollar eller euro, fastsættes beløbet i ”særlige trækningsrækker,” (SDR), der er en valuta, der fastlægges af Den Internationale Valutafond (IMF). I januar 2017 var vekselkursen:

1 EUR= 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Ansvarsbegrænsning

Dit kompensationsbeløb vil blive forhandlet mellem dig og flyselskabet og vil variere baseret på situationen. For bagages vedkommende sætter Montrealkonventionen flyselskabets kompensationspligt pr. passager til højst 1.131 SDR (aktuelt €1.447,93 EUR eller $1.525,11 USD), så det er det højeste beløb, du kan regne med at få i alle tilfælde. Flyselskaberne forsøger også at holde deres udgifter nede ved at betale nedskrevet værdi for ting og ved helt at nægte at dække visse ting, såsom smykker og elektronik. For nærmere information om hvilke ting, det kan dreje sig om, tjek dit flyselskabs bagagebetingelser

Beskadiget bagage

Når flyselskabet har undersøgt skaden på dine tasker, vil de tilbyde at erstatte genstanden eller reparere skaden, baseret på hvad der er mest udgiftseffektivt for dem. Når de erstatter din taske, vil de højst sandsynligt tilbyde dig et nedskrevet beløb baseret på den aktuelle detailpris, og hvor længe du har ejet den. Det samme gælder for andre beskadigede genstande i din bagage, selvom det er vigtigt at bemærke, at der under alle omstændigheder er mange ting et flyselskab helt vil nægte at dække, såsom skrøbelige genstande eller elektronik.Flyselskaber kan mærke nogle genstande med et ”Limited Release Tag”-mærke, hvilket betyder, at de ikke vil dække det. Genstande, der ofte mærkes med et LRT, er ting såsom musikinstrumenter, sportsudstyr, klapvogne eller andre uhåndterlige eller skrøbelige genstande. I henhold til Montrealkonventionen har flyselskabet imidlertid ansvar for alle genstande, som de accepterer at medtage som bagage, på nær hvis det er noget, der af natur let går i stykker (såsom vaser uden beskyttende emballage etc.). Det er derfor nogle gange muligt at modsætte sig, hvis de forsøger at bruge en LRT for at slippe for at betale kompensation.

Forsinket og bortkommen bagage

Vedrørende forsinket bagage, kan du kræve refusion af alle udgifter, der skyldes den forsinkede levering af dine tasker, med op til 1.131 SDR. Det indbefatter ting som toiletsager, du var nødt til at erstatte, mens dine tasker var væk.Vedrørende bortkommen bagage, vil flyselskaberne refundere dine tasker og deres indhold (udover forsinkelses-udgifterne nævnt ovenfor) med op til 1.131 SDR, hvis du kan skaffe dokumentation på genstandene. I begge tilfælde vil flyselskabet sikkert forsøge at begrænse kompensationsbeløbet baseret på overvejelser om fremtidige brug og nedskrevet værdi på genstandene.

Ekstradækning

Hvis du transporterer noget, der er mere værd end beløbsgrænsen på 1.131 SDR, har du mulighed for at deklarere en højere værdi på din bagage og dens indhold, når du checker dine tasker ind i lufthavnen. Flyselskabet vil sædvanligvis give dig et højere dækningsbeløb mod en afgift. Alternativt kan du tegne en separat rejseforsikring, der dækker bagagebeskadigelse og bortkomst, selvom du nok ikke vil kunne få kompensation fra både flyselskab og forsikringspolice. Det bliver den ene eller den anden.Mens valutakurser konstant ændrer sig, evalueres Montrealkonventionens kompensationsgrænser hvert 5. år. For at tjekke vekselkurserne for andre valutaer eller få de mest opdaterede oplysninger, besøg IMF-siden på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

 

For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes kommer her nogle tips:

 • Gem alle dokumenter, der er forbundet med din flyvning, såsom elektroniske billetter og boardingkort, indtjekket bagage, kvitteringer, formularen ”Property Irregularity Report”, og dit sagsnummer.
 • Saml en indholdsfortegnelse over din bagage, såvel som al form for støttedokumentation, såsom kvitteringer eller fotos af bagageindholdet.
 • Gem dine kvitteringer på alle de ting, du måtte købe for at erstatte de uundværlige genstande, der var i dine tasker, såsom toiletsager, etc.

Beskadiget bagage

Indberet skaden til flyselskabet hurtigst muligt. Det er bedst at gøre det, mens du stadig befinder dig i lufthavnen, men du har 7 dage fra det tidspunkt du modtager bagagen til at anmelde skaden. Du skal også fremlægge dine tasker over for flyselskabet til eftersyn for at få kompensation.

Forsinket bagage

Hvis dine tasker ikke dukker op på bagagebåndet, giv flyselskabet besked snarest muligt, helst inden du forlader lufthavnen. Du får et sagsnummer og skal måske udfylde formularen ”Property Irregularity Report” (PIR), og du bør gemme begge dokumenter til senere brug. Når du har modtaget din bagage, har du 21 dage til at fremsætte et krav om refundering.

Bortkommen bagage

Hvis flyselskabet indrømmer, at din bagage er bortkommen, eller hvis den ikke dukker op inden for 21 dage efter din flyrejse, betragtes dine tasker officielt som bortkomneselvom de dukker op igen senere. På dette tidspunkt har du 2 år til at fremsætte krav om refundering i henhold til Montrealkonventionen fra din rejsedato, eller fra hvornår din rejse skulle være sluttet. Hvis dette ikke var nok, og du gerne vil vide præcis, hvad Montrealkonventionen siger, kan du også læseaftalens egentlige tekst.

Se om din flyvning er berettiget

Har du oplevet flyforsinkelser eller andre flyrejseproblemer inden for de sidste tre år? Giv os enkelthederne i din flyrejse, og vi skal fortælle dig, om du har krav på kompensation.

Tjek nu