AnnullérKnap til at lukke modalvindue

EU-flypassagerrettigheder

EU-lovgivning om flypassagerrettigheder er officielt kendt som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004. Det er en ordentlig mundfuld, så vi kalder den bare EF 261. Det er en europæisk lov, der påbyder flyselskaber at give kompensation til passagerer for lange flyforsinkelser, aflysninger og i situationer, hvor de nægtes boarding.

EU-rettigheder – Forsinkede fly

Passagerer på EU-flyvninger, der er berettiget i henhold til EF 261, skal betales op til €600 i kompensation for flyforsinkelser på mere end 3 timer. Der er mange faktorer, som bestemmer om man er berettiget, og hvor mange penge man har krav på, men følgende afsnit burde besvare disse spørgsmål og flere til.

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly afgår fra en lufthavn i EU, er det dækket. Hvis dit fly afgår fra et andet sted, men destinationen er EU, afhænger dækningen af flyselskabet⎯hvis det er en europæisk flyselskab, så er du dækket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt til hjælp:

RuteangivelseEU-flyselskabIkke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EUcheck Dækketcheck Dækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EUcheck Dækketcheck Dækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EUcheck Dækket Ikke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EU Ikke dækket Ikke dækket

I nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettiget i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Kun forsinkelser på mere end 3 timer er dækket.

Ankomsttiden er ikke, når hjulene rører landingsbanen, men når flyet står parkeret ved gaten, og døren er åben.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.

Flyselskabet kan også undgå kompensationsansvar, hvis forsinkelsen skyldes det, der kaldes ”ekstraordinære omstændigheder.” Dette indbefatter situationer som lynnedslag, lægelige nødsituationer, strejker blandt lufthavnspersonale, dårligt vejr, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnsradar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger og lign.

Knap-så-ekstraordinære omstændigheder bør være dækket.

Flyselskaber anfører ofte ”tekniske problemer” eller ”driftsproblemer” som grund til forsinkelse. Den gode nyhed er, at EU-Domstolen gentagne gange har meddelt, at dette ikke gælder som ”ekstraordinære omstændigheder,” hvilket betyder, at det ikke er er tungtvejende nok til at fritage flyselskaberne for deres ansvar i henhold til EF 261.”

Strejke hos et flyselskab anses ikke for at være ekstraordinære omstændigheder

I april 2018 fastslog Den Europæiske Unions Domstol ved en dom, at “spontane strejker” blandt flypersonale ikke udgør “ekstraordinære omstændigheder”. Derfor skal flyselskaber nu give flypassagerer kompensation for flyforsinkelser og -aflysninger, hvis årsagen er en strejke hos flyselskabet.

Hvis din flyvning er berettiget, afhænger kompensationsbeløbet af tre faktorer:

 • Rejseafstand
 • Hvorvidt din flyrejse er inden for EU eller ej
 • Forsinkelsens varighed⎯som førnævnt er der kun dækning for forsinkelser på mere end 3 timer

Det er lidt kompliceret, derfor har vi lavet en oversigt, der forklarer det:

Forsinkelsens varighed
Mindre end 3 timer3 – 4 timerMere end 4 timerAldrig ankommetAfstand
€ –€250€250€250Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre
€ –€400€400€400Flyvninger inden for EU over 1.500 km
€ –€400€400€400Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km
€ –€300€600€600Flyvninger uden for EU over 3.500 km

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til (se ”Hvor meget kompensation er jeg berettiget til for min forsinkelse?” ovenfor). Men hvis du har en flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din kompensation. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

 • Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
 • Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261 (se “Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).
 • Forsinkelsen på din sidste destination skal være mere end 3 timer.

Ved en flyafbrydelse, der imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der står for flyvningen, ansvarlig for at give dig kompensation. For at udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyvning og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, som lå før afbrydelsen, kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af samme flyselskab, der er ansvarlig for forsinkelsen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

For at opsummere; hvis et flyselskab skaber et problem, er de som oftest ansvarlig for alle deres egne flyvninger, også dem der ligger før afbrydelsen, såvel som alle senere flyvninger, også selvom de er med et andet flyselskab.

Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at du rejser fra Los Angeles til Warszawa med tre fly sådan her:

LAX destination arrow JFK destination arrow LDN destination arrow WAW

Forestil dig også, at den første flyvning er med et amerikansk selskab som for eksempel Delta, og de sidste to etaper er med British Airways, et europæisk flyselskab. Hvis flyvningen fra London til Warszawa er mere end 3 timer forsinket, så regnes de seneste to etaper normalt med til den berettigede afstand. Det er fra New York til Warszawa. Afbrydelsen opstod på en flyvning, der var dækket i henhold til EF 261, og da British Airways også betjente flyet fra New York til London, medregnes det sædvanligvis også⎯selvom det lå før afbrydelsen.

Hvis imidlertid flyvningen fra Los Angeles til New York havde været årsag til forsinkelsen, ville flyvningen ikke være dækket i henhold til EF 261 (se ”Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

Selvom denne regel normalt holder stik, fortolker nogle domstole i EU forordningen anderledes og medregner måske ikke tidligere forbindelsesfly i den berettigede afstand. Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Hvis du vil fremsætte et kompensationskrav i henhold til EF 261, skal du nok regne med modstand fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er de sikkert ikke begejstrede ved tanken om at skulle betale dig. For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

 • Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
 • Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.
 • Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯såsom fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Din ret til kompensation i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt, så det er vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA
LANDFORÆLDELSESFRIST
Østrig3 år
Belgien1 år
Bulgarien5 år
Kroatien3 år
Cypern6 år
Tjekkiet*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrig5 år
Tyskland**3 år
Grækenland5 år
Ungarn5 år
Island2 år
Irland6 år
Italien26 måneder
Letland***2 år
Litauen3 år
Luxembourg10 år
MaltaIngen begrænsning
Holland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Rumænien3 år
Slovakiet2 år
Slovenia2 år
Spanien5 år
Sverige****3 år
Schweiz2 år
Storbritannien6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.

** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).31/12/2019).

*** For Letland, er forældelsesfristen 2 år, forudsat at der er indgivet en klage senest 21 dage efter datoen for afbrydelsen.

**** Vedrørende Sverige, så fornys forældelsesfristen hver gang, et krav er blevet fremsat. Forældelsesfristen for alle efterfølgende krav er således tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev fremsat.

Tak, fordi du spørger! Vi har medtaget nogle få hovedpunkter nedenfor, som endnu ikke er blevet beskrevet i detaljer.

Ret til refundering eller omdirigering

Udover kompensation for tabt tid, er du, hvis din forsinkelse overskrider fem timer, berettiget til hel eller delvis tilbagebetaling af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

Retten til forplejning og indkvartering

Når der opstår en flyafbrydelse, og du er nødt til at vente på, at flyselskabet får arrangeret en ny forbindelse til din destination, er du berettiget til et antal gratis tjenesteydelser afhængig af dine flydetaljer. Flyselskabet skal sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen såvel som kommunikationsmuligheder, inklusiv to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Hvis det er nødvendigt med overnatning, skal de skaffe dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen. Følgende oversigt forklarer berettigelse vedrørende disse rettigheder.

FlyrejsedetaljerForsinkelsens varighed
Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre2 timer eller mere
Flyvninger inden for EU over 1.500 km3 timer eller mere
Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km3 timer eller mere
Flyvninger uden for EU over 3.500 km4 timer eller mere

Opgradering og nedgradering

Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere kompensation

Din ret til kompensation i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere kompensation. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig fratrækkes, hvad end du måtte modtage af yderligere kompensation.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder

Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af.Hvis vores forsøg på at nedbryde det juridiske sprog ikke var tilstrækkelig, kan du her læse den egentlige EF 261-tekst.

EU-rettigheder – Aflyste flyvninger

Hvis dit fly bliver aflyst, og flyselskabet ikke har givet dig mindst 14 dages varsel, kan de blive bedt om at give dig kompensation i henhold til EF 261. EU-passagerer har ret til op til €600 for aflyste flyvninger, men der er et antal faktorer, der bestemmer både berettigelse og kompensationsbeløb. I det følgende afsnit får du alle detaljer.

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra en lufthavn i EU, er det dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra et andet sted, men destinationen var EU, afhænger dækningen af flyselskabet – hvis det er en europæisk flyselskab, så er du dækket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt til hjælp:

RuteangivelseEU-flyselskabIkke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EUcheck DækketcheckDækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EUcheckDækketcheckDækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EUcheckDækketcheck Ikke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EUcheck Ikke dækketcheck Ikke dækket

I nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettiget i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Aflysninger med 14 dages varsel er ikke dækket.

Kompensationskrav er ikke berettiget, hvis flyselskabet varsler dig mindst 14 dage forinden. Selv hvis de giver dig mindre end 14 dages varsel, kan de stadig undgå at skulle betale, hvis de tilbyder dig en omdirigeret rejse på et andet fly, der overholder visse kriterier, såsom:

ForhåndsadviseringOmdirigerede rejsekrav
14 dageIngen
7 – 13 dageAnden flyrejse, der ikke afgår mere end 2 timer tidligere og ankommer mindre end 4 timer efter den oprindelige flyvning.
Mindre eng 7 dageAnden flyrejse, der ikke afgår mere end 1 time tidligere og ankommer mindre end 2 timer efter den oprindelige flyvning.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.

Flyselskabet kan også undgå kompensationspligt, hvis forsinkelsen skyldes det, der kendes som ”ekstraordinære omstændigheder.” Dette indbefatter situationer som lynnedslag, lægelige nødsituationer, arbejdsnedlæggelser, dårligt vejr, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnens radar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger… og lignende.

Knap-så-ekstraordinære omstændigheder skal dækkes.

Flyselskaber anfører ofte ”tekniske problemer” eller ”driftsproblemer” som grund til forsinkelser. Den gode nyhed er, at EU-Domstolen gentagne gange har meddelt, at dette ikke gælder som ”ekstraordinære omstændigheder,” hvilket betyder, at de ikke er er tungtvejende nok til at fritage flyselskaberne for deres ansvar i henhold til EF 261.

Strejke hos et flyselskab anses ikke for at være ekstraordinære omstændigheder

I april 2018 fastslog Den Europæiske Unions Domstol ved en dom, at “spontane strejker” blandt flypersonale ikke udgør “ekstraordinære omstændigheder”. Derfor skal flyselskaber nu give flypassagerer kompensation for flyforsinkelser og -aflysninger, hvis årsagen er en strejke hos flyselskabet.

Ombookede flyvninger kan være dækket.

Hvis flyselskabet ombooker en flyvning til et andet tidspunkt samme dag i stedet for at aflyse den, da gælder reglerne for aflysning stadig, afhængigt af det givne varsel og forskellen mellem den nye rejseplanen og den oprindelige rejseplan. Den ombookede flyvning, i dette tilfælde, betragtes ganske enkelt som en alternativ flyvning.

Hvis dit fly er berettiget, afhænger kompensationsbeløbet af tre faktorer:

 • Rejseafstand
 • Om din flyvning foregår inden for EU eller ej
 • Forsinkelsens varighed, hvis du accepterer omdirigeret rejse på et andet fly

Det er lidt kompliceret, men igen, vi har lavet en oversigt, der forklarer det:

Forsinkelsens varighed (anden flyrejse versus oprindelig flyrejse)
Mindre end 2 timer2 – 3 timer3 – 4 timerMere end 4 timerAldrig ankommetAfstand
€125€250€250€250€250Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre
€200€200€400€400€400Flyrejser inden for EU over 1.500 km
€200€200€400€400€400Flyrejser uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km
€300€300€300€600€600Flyrejser uden for EU over 3.500 km

Dit kompensationsbeløb kan blive halveret, afhængigt af den samlede tid, du ville blive forsinket i at ankomme til din endelige destination på et andet fly (sammenlignet med dit oprindeligt bookede fly). Det beskrives i oversigten ovenfor med de halverede beløb highligtet.Hvis du afviser en omdirigeret rejse på en andet fly, har du ret til kompensationsbeløbet vist ovenfor (hvor beløbet bestemmes af ankomsttiden for det andet fly, der blev tilbudt), såvel som en refundering af din billetpris og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til (se ”Hvor meget kompensation er jeg berettiget til for min aflysning?” ovenfor). Hvis du har et flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din kompensation. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

 • Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
 • Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261 (se “Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

Ved en flyafbrydelse, der imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der betjener den flyvning, ansvarlig for at give dig kompensation. For at udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyvning og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, der lå før afbrydelsen, kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af det samme flyselskab, der var ansvarlig for forsinkelsen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

For at opsummere; hvis et flyselskab skaber et problem, er de som oftest ansvarlig for alle deres egne flyvninger, også dem der ligger før afbrydelsen, såvel som alle senere flyvninger, også selvom de er med et andet flyselskab.

Lad os tage et eksempel. Vi forestiller os, at du rejser fra Los Angeles til Warszawa med tre fly sådan her:

LAX destination arrow WAW destination arrow LDN destination arrow WAW

Vi forestiller os også, at den første flyvning er med et amerikansk selskab som Delta, og de sidste to etaper er med British Airways, et EU-flyselskab. Hvis flyvningen fra London til Warszawa aflyses, så regnes de sidste to etaper af rejsen normalt med til den berettigede afstand. Det er fra New York til Warszawa. Afbrydelsen opstod på en flyvning, der var dækket i henhold til EF 261, og da British Airways også betjente flyet fra New York til London, medregnes det sædvanligvis også⎯selvom det lå før afbrydelsen.

Hvis det imidlertid var flyvningen fra Los Angeles til New York, der blev aflyst, ville flyvningen ikke være dækket i henhold til EF 261 (se ”Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

Selvom denne regel normalt holder stik, fortolker nogle domstole i EU forordningen anderledes og regner måske ikke tidligere forbindelsesfly med i den berettigede afstand. Den letteste måde at finde ud af om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Hvis du vil fremsætte et kompensationskrav i henhold til EF 261, skal du nok regne med modstand fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er de sikkert ikke begejstrede for at skulle betale dig. For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

 • Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
 • Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.
 • Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯såsom fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Din ret til kompensation i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt, så det er vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA
LANDFORÆLDELSESFRIST
Østrig3 år
Belgien1 år
Bulgarien5 år
Kroatien3 år
Cypern6 år
Tjekkiet*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrig5 år
Tyskland**3 år
Grækenland5 år
Ungarn5 år
Island2 år
Irland6 år
Italien26 måneder
Letland***2 år
Litauen3 år
Luxembourg10 år
MaltaIngen begrænsning
Holland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Rumænien3 år
Slovakiet2 år
Slovenien2 år
Spanien5 år
Sverige****3 år
Schweiz2 år
Storbritannien6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.

** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).

*** For Letland, er forældelsesfristen 2 år, forudsat at der er indgivet en klage senest 21 dage efter datoen for afbrydelsen.

**** Vedrørende Sverige, så fornys forældelsesfristen hver gang et krav er blevet fremsat. Forældelsesfristen for alle efterfølgende krav er således tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev fremsat.

Tak, fordi du spørger! Vi har medtaget nogle få hovedpunkter nedenfor, som endnu ikke er blevet beskrevet i detaljer.

Ret til refundering eller omdirigeret rejse

Udover kompensation for den tabte tid har du ret til enten:

 • Hel eller delvis refusion af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

eller

 • Den tidligst mulige alternative transport til din endelige destination.

eller

 • En ny billet til din endelig destination på en senere dato efter dit eget ønske på betingelse af, at der er plads.

Enhver transport mellem lufthavne skal ordnes på flyselskabets regning.

Retten til forplejning og indkvartering

Når der opstår en flyafbrydelse, og du er nødt til at vente på, at flyselskabet får arrangeret en ny forbindelse til din destination, er du berettiget til et antal gratis tjenesteydelser afhængig af dine flyrejsedetaljer. Flyselskabet skal sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen såvel som kommunikationsmuligheder, inklusiv to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Hvis det er nødvendigt med overnatning, skal de skaffe dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen.

Opgradering og nedgradering

Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere kompensation

Din ret til kompensation i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere kompensation. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig blive fratrukket, hvad end du måtte modtage af yderligere kompensation.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder

Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af. Hvis ikke det var nok EU-flypassager-lovgivning, kan du også læse den egentlige EF 261-tekst.

EU-rettigheder – Nægtet boarding

Der er nogle situationer, hvor flyselskabet måske ikke tillader dig at komme ombord på flyet⎯som når du bliver ”bumped” fra en overbooket fly. EF 261 kan give kompensation til passagerer på op til €600, hvis de nægtes boarding på EU-flyvning. Følgende afsnit gennemgår de faktorer, der bestemmer berettigelse, og hvor meget du har ret til.

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra en lufthavn i EU, er det dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra et andet sted, men destinationen var EU, afhænger dækningen af flyselskabet – hvis det er en europæisk flyselskab, så er du dækket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt til hjælp:

RuteangivelseEU-flyselskabIkke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EUcheck Dækketcheck Dækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EUcheck Dækketcheck Dækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EUcheck Dækketcheck Ikke dæket
Fra et land uden for EU til et land uden for EUcheck Ikke dækketcheck Ikke dækket

I nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettigede i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Kun ufrivillige boardingafvisninger dækkes. Hvis du frivilligt afgiver din plads i bytte for en refusion, en anden flyvning eller andre goder, giver du også afkald på din ret til kompensation i henhold til EF 261. Ligeledes hvis du bringer din egen mulighed for at boarde flyet i fare, mister du retten til kompensation. Nogle eksempler herpå kan være:

 • for sent fremmøde i forhold til boarding
 • manglende besiddelse af korrekt dokumentation (såsom et boardingkort)
 • trygheds-, sundheds- eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvis dit fly er berettiget, afhænger kompensationsbeløbet af to faktorer:

 • Rejseafstand
 • Hvorvidt din flyvning er inden for EU eller ej

Vi elsker oversigter, så her er en, der forklarer, hvor meget du er berettiget til baseret på flyrejsedetaljer:

Afstand
Alle flyvninger under 1.500 km€250
Flyvninger inden for EU over 1.500 km€400
Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km€400
Flyvninger uden for EU over 3.500 km€600

Fun fact! Din kompensation er forfalden til betaling straks, når du er blevet nægtet boarding. Og her mener vi lige der i lufthavnen. Dette er udover retten til en omdirigeret rejse på et andet fly til din destination.

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til (se ”Hvor meget kompensation er jeg berettiget til for boardingafvisning?” ovenfor). Men hvis du har en flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din kompensation. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

 • Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
 • Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261 (se “Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

Når en flyafbrydelse⎯som for eksempel nægtet boarding⎯imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der står for den flyvning, ansvarlig for at give dig kompensation. Når man skal udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyrejse og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, der lå før afbrydelse kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af det samme flyselskab, som var ansvarlig for boardingafvisningen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

For at opsummere; hvis et flyselskab skaber et problem, er de som oftest ansvarlig for alle deres egne flyvninger, også dem der ligger før afbrydelsen, såvel som alle senere flyvninger, også selvom de er med et andet flyselskab.

Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at du rejser fra Los Angeles til Warszawa med tre fly sådan her:

LAX destination arrow JFK destination arrow LHR destination arrow WAW

Forestil dig også, at den første flyvning er med et amerikansk selskab som for eksempel Delta, og de sidste to etaper er med British Airways, et europæisk flyselskab. Hvis du blev nægtet boarding på flyvningen mellem London og Warszawa, så regnes de seneste to etaper af rejsen normalt med til den berettigede afstand. Det er fra New York til Warszawa. Afbrydelsen opstod på en flyvning, der var dækket i henhold til EF 261, og da British Airways også betjente flyet fra New York til London, medregnes det sædvanligvis også⎯selvom det lå før afbrydelsen.

Hvis det imidlertid var flyvningen fra Los Angeles til New York, du blev nægtet boarding på, ville flyvningen ikke være dækket i henhold til EF 261 (se ”Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

Selvom denne regel normalt holder stik, fortolker nogle domstole i EU forordningen anderledes og regner måske ikke tidligere forbindelsesfly med i den berettigede afstand. Den letteste måde at finde ud af om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Som vi sagde tidligere, er din kompensation for at blive nægtet boarding forfalden straks, så du ideelt set ikke behøver gå igennem en sagsbehandling (se ”Hvor meget er jeg berettiget til for min boardingafvisning?” ovenfor). Hvis du ikke modtog betaling i lufthavnen, skal du ikke bekymre dig⎯du kan stadig fremsætte et kompensationskrav efterfølgende.Du kan sikkert forvente modstand fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er det ikke sikkert, de er begejstrede for at betale dig. For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

 • Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning, og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
 • Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.
 • Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelig destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯som fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Din ret til kompensation i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt, så det er vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA
LANDFORÆLDELSESFRIST
Østrig3 år
Belgien1 år
Bulgarien5 år
Kroatien3 år
Cypern6 år
Tjekkiet*3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrig2 år
Tyskland**3 år
Grækenland5 år
Ungarn5 år
Island2 år
Irland6 år
Italien26 måneder
Letland***2 år
Litauen3 år
Luxembourg10 år
MaltaIngen begrænsning
Holland2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Rumænien3 år
Slovakiet2 år
Slovenien2 år
Spanien5 år
Sverige****3 år
Schweiz2 år
Storbritannien6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.

** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).

*** For Letland, er forældelsesfristen 2 år, forudsat at der er indgivet en klage senest 21 dage efter datoen for afbrydelsen.

**** Vedrørende Sverige, så fornys forældelsesfristen hver gang et krav er blevet fremsat. Forældelsesfristen for alle efterfølgende krav er således tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev fremsat.

Tak, fordi du spørger! Vi har medtaget nogle få hovedpunkter nedenfor, som endnu ikke er blevet beskrevet i detaljer.

Ret til refundering eller omdirigeret rejse

Udover kompensation for den tabte tid har du ret til enten:

 1. Hel eller delvis refusion af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt eller
 2. den tidligst mulige alternative transport til din endelige destination eller
 3. en ny billet til din endelig destination på en senere dato efter dit eget ønske på betingelse af, at der er plads.

Enhver transport mellem lufthavne skal arrangeres på flyselskabets regning.

Retten til forplejning og indkvartering

Når der opstår en flyafbrydelse, og du er nødt til at vente på, at flyselskabet får arrangeret en ny forbindelse til din destination, er du berettiget til et antal gratis tjenesteydelser afhængig af dine flyrejsedetaljer. Flyselskabet skal sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen såvel som kommunikationsmuligheder, inklusiv to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Hvis det er nødvendigt med overnatning, skal de skaffe dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen.

Opgradering og nedgradering

Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere kompensation

Din ret til kompensation i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere kompensation. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig blive fratrukket, hvad end du måtte modtage af yderligere kompensation.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder

Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af.Er du interesseret i det korrekte juridiske sprog direkte fra kilden, kan du også læse den egentlige EF 261-tekst.

Se om din flyvning er berettiget

Har du oplevet flyforsinkelser eller andre flyrejseproblemer inden for de sidste tre år? Giv os enkelthederne i din flyrejse, og vi skal fortælle dig, om du har krav på kompensation.

Tjek nu