EC261

EC Regulation 261 fra 2004 er en Europæisk Union (EU) lov om flypassagerrettigheder, som alle EU medlemslande skal overholde.
Den fastslår, at alle flypassagerer skal kompenseres økonomisk, hvis deres fly er aflyst eller overbooket. Derudover fastslog EU-domstolen (EUCJ) i oktober 2012, at passagerer, hvis fly ankommer tre timer eller senere, også er berettiget til kompensation, medmindre forsinkelsen er forårsaget af ekstraordinære omstændigheder uden for flyselskabets kontrol - så som strejke eller dårlige vejrforhold.
Hovedformålet med dommen er at forbedre passagerbeskyttelsesrettighederne i hele Europa og at harmonisere loven EU medlemslandene imellem. Nu konkurrerer Ryanair i Irland på samme vilkår som Lufthansa i Tyskland. Siden, loven blev implementeret i februar 2005, har der været afsagt mange banebrydende domme mod flyselskaberne i EU-domstolen. Dette har drastisk ændret landskabet, når det kommer til flypassagerrettigheder. Vi har opsummeret de vigtigste sager i Banebrydende domme sektionen.

Hvornår gælder Loven?

Loven om flypassagerrettigheder kan være meget forvirrende. Til tider virker den selvmodsigende. Det er derfor, at det kan være så svært at forstår, hvornår du er berettiget, og hvad du er berettiget til. I tilføjelse hertil har flyselskaberne tendens til at holde dine rettigheder hemmelige for dig - selvom de juridisk er forpligtet til at informere dig. Som konsekvens sidder du fast i en blindgyde. Denne chokerende situation har betydet, at under 1% af berettigede flypassagerer faktisk modtager den kompensation, som retmæssig er deres!
Vores mål er at gøre det lettere for dig at forstå dine rettigheder, når du oplever et forsinket, aflyst eller overbooket fly.

Hvornår gælder Loven?

EC 261/2004 er en europæisk lov og gælder derfor kun for EU luftrummet - men du behøver ikke være en EU borger for at kræve kompensation. Dette betyder, at dit fly skal afgå fra en lufthavn placeret i EU (med hvilket som helst flyselskabet) eller ankomme til en EU lufthavn (med et i EU registreret flyselskab) eller fra Island, Norge eller Schweiz. Se skemaet herunder for opsummering.
Flyselskab og oprindelse EU flyselskab ikke-EU flyselskab
Fra uden for EU til uden for EU nej nej
Fra uden for EU til inden for EU ja nej
Fra inden for EU til uden for EU ja ja
Fra inden for EU til inden for EU ja ja

Hvad er jeg berettiget til?

Kompensationen for forsinkede, aflyste og overbookede flyvninger ligger mellem DKK 930 og DKK 4470 pr. passager. Beløbet varierer alt efter afstanden på din flyvning samt længden af forsinkelsen ved ankomst til din slutdestination.
Husk, at kompensation er udover kundeplejen modtaget, mens du venter. Denne bør inkludere:
  • Forfriskninger
  • Mad
  • Indkvartering (hvis ombooket til den følgende dag)
  • Transport til din indkvartering
  • Telefonopkald
For at hjælpe dig med at udregne, hvad du er berettiget til, har vi udfærdiget et overblik over alle scenarier muligt i dette AirHelp Compensation Chart®
FORSINKELSE (ved ankomst til slutdestination efter eventuel ombookning og/eller omdirigering) Afstand
under 2 timer mere end 2 timer mere end 3 timer mere end 4 timer aldrig ankommet
Nægtet boarding * € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 1500 km eller mindre
€ 400 € 400 € 400 € 400 € 400 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€ 600 € 600 € 600 € 600 € 600 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
Forsinket €0 €0 € 250 € 250 € 250 1500 km eller mindre
€0 €0 € 400 € 400 € 400 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€0 € 0 € 300 € 600 € 600 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
Aflyst ** € 125 € 250 € 250 € 250 € 250 1500 km eller mindre
€ 200 € 200 € 400 € 400 € 400 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€ 300 € 300 € 300 € 600 € 600 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
FORSINKELSE Nægtet boarding * Forsinket Aflyst ** Afstand
under 2 timer €250 €0 €125 1500 km eller mindre
€400 €0 €200 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€600 €0 €300 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
mere end 2 timer €250 €0 €250 1500 km eller mindre
€400 €0 €200 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€600 €0 €300 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
mere end 3 timer €250 €250 €250 1500 km eller mindre
€400 €400 €400 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€600 €300 €300 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
mere end 4 timer €250 €250 €250 1500 km eller mindre
€400 €400 €400 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€600 €600 €600 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
aldrig ankommet €250 €250 €250 1500 km eller mindre
€400 €400 €400 Alle flyrejser inden for fællesskabet > 1.500 km og alle andre mellem 1.500 - 3.500 km
€600 €600 €600 Alle flyrejser uden for fællesskabet > 3500 km
* Kompensationen forfalder straks, og det gælder uanset eventuelt tilbudt omdirigeret rejse.
** Kompensationen kan blive halveret af flyselskabet i tilfælde af, at forsinkelsen, efter tilbudt og accepteret omdirigeret rejse, var mindre end 2, 3, eller 4 timer afhængigt at længden på rejsen.
* Ved ankomst til slutdestination efter eventuel ombookning og/eller omdirigering
** Kompensationen forfalder straks, og det gælder uanset eventuelt tilbudt omdirigeret rejse.
*** Kompensationen kan blive halveret af flyselskabet i tilfælde af, at forsinkelsen, efter tilbudt og accepteret omdirigeret rejse, var mindre end 2, 3, eller 4 timer afhængigt at længden på rejsen.
Hvis du fik meddelelse om aflysningen fjorten dage eller mere før den planlagte afrejsedato (eller flyselskabet tilbød en alternativ rute med en lignende rejseplan til den originale flyafgang), så er du ikke berettiget til kompensation.
Ved aflysninger, der er forårsaget af ekstraordinære omstændigheder, skal flyselskabet fortsat sørge for, at du modtager enten:
  • refusion af flybilletten (fuld eller delvis for den del, som du ikke brugte)
  • alternativ transport til din slutdestination - så hurtigt som muligt
  • ombookning til en senere dato efter din præference, forudsat at der er ledige pladser.
Selv under ekstraordinære omstændigheder skal flyselskabet sørge for assistance, når der er behov for det, mens du venter på din alternative transport.

Historien om overbookning

Vedrørende overbookning da er flyselskaberne forpligtet til at søge frivillige, som vil opgive deres reservation mod bestemte fordele. Flyselskabet skal tilbyde de frivillige et valg mellem fuld refusion eller ombookning.
Hvor frivillige vælger ombookning, da skal flyselskabet sørge for fuld assistance, hvor det er nødvendigt. Dette kan inkludere mad, adgang til en telefon, hotelindkvartering (i 1 eller flere nætter hvis nødvendigt) og transport mellem lufthavnen og stedet for indkvartering.
Hvis du nægter at opgive din reservation, og du er blevet nægtet boarding af flyselskabet, da er du øjeblikkelig berettiget til en kompensation på mellem DKK 1860 og DKK 4470 pr. passager - udover en fuld refusion af din billet. Ingen tvivl om at mange rejsende vil foretrække at få en fuld refusion og kompensation til at købe en ny billet (med et andet flyselskab) fremfor at blive ombooket med det samme flyselskabet og skulle vente i flere timer.

Forbindende fly

Hvis du har forbindende fly, bliver det en smule mere kompliceret:
Den eneste forskel er, at der kan være flere flyselskaber og stop inden for EU og uden for EU, som kan have indflydelse på, om du kan anvende EC 261/2004. Se altid på start- og slutdestinationen på din flybillet.
Hovedreglen er, at hvis en eller flere flyvninger var forsinket, aflyst eller overbooket på din rejse til din slutdestination*, da er det den totale forsinkelsestid ved ankomst til din slutdestination, der bestemmer, om du er berettiget til kompensation eller ej.
* En anden regel for alle forbindende fly er, at de skal være under den samme booking reference. Hvis du har booket to separate flyrejser med et eller to forskellige flyselskaber, da er hver flyrejse at opfatte som individuelle flyrejser med deres egen start- og slutdestination.
FORBINDENDE FLY EU flyselskab ikke-EU flyselskab
Fra uden for EU til uden for EU (stop inden for EU) ja ja, hvis forsinkelsen/aflysningen skete inden for EU
Fra uden for EU til uden for EU (stop uden for EU) ja nej
Fra uden for EU til inden for EU (stop inden for EU) ja ja, hvis forsinkelsen/aflysningen skete inden for EU
Fra uden for EU til inden for EU (stop uden for EU) ja nej
Fra inden for EU til inden for EU (stop inden for EU) ja ja
Fra inden for EU til inden for EU (stop uden for EU) ja ja

Hvorfor er det så besværligt at få kompensation?

Flyselskaber bestrider åbenlyst den seneste EU forordning. De har tendens til at afvise de fleste krav ved at påberåbe "ekstraordinære omstændigheder". Selvom EU-domstolen (EUCJ) har beordret dem til at betale kompensation ved flere lejligheder, vil mange flyselskaber stadig nægte. De spiller ofte på det faktum, at den individuelle flypassagerer sandsynligvis viger tilbage fra besværet med at anfægte en afvisning i retten.
Så hvad menes der præcist med udtrykket "ekstraordinære omstændigheder"?
Det må anerkendes, at et forsinket eller aflyst fly ikke altid er flyselskabets skyld. Når det ikke er deres skyld, så behøver de ikke betale kompensation. "Ekstraordinære omstændigheder" inkluderer ekstreme vejrforhold, politisk uro og strejke. Sådanne begivenheder er uden for flyselskabets kontrol. Vi har skitseret de ekstraordinære omstændigheder, der oftest bruges af flyselskaberne, i skemaet herunder. Tjek om du er berettiget til kompensation.
Grunde givet af flyselskabet Tekniske problemer Dårlige vejrforhold Påvirket af andre flyvninger Problemer med lufthavnen Strejke Ingen grund givet
Forsinket ja nej ja ja nej ja
Aflyst ja nej ja ja nej ja
Overbooket - - - - - -
EC Regulation 261/2004 kan downloades i sin helhed her.

Banebrydende domme

I de seneste år har en hårdtslående runde af retssager og EU domme kombineret drastisk at ændre landskabet, når det kommer til passagerrettigheder. Det er svært for forbrugerne at holde sig opdateret med alle ændringerne, så vi har skitseret et par vigtige milesten for dig her.

Februar 2004, Regulation 261/2004 (Europakommissionen)

Europaparlamentet og Europakommissionen oprettede denne regulation for at fastsætte regler for kriterierne og betingelserne for flyaflysninger og nægtet boarding, såvel som passagerers betalingsrettigheder når flyselskabet ikke er i stand give dem en plads på den klasse, som de har booket. Men der var ingen reference til forsinkede fly i 2004 dokumentet. Regulationen blev effektueret i februar 2005.

December 2008, Wallentin-Hermann mod Alitalia (EU-domstolen (EUCJ))

EU-domstolen (EUCJ) konkluderede, at hvilke som helst tekniske spørgsmål i forbindelse med flyvedligeholdelse ikke skulle kategoriseres som "ekstraordinære omstændigheder", der ville gøre det muligt for flyselskaberne at undgå at betale passagerer kompensation for aflyste fly. Denne afgørelse lukkede hullet, der tidligere gjorde det muligt for flyselskaberne at misbruge passagerer gennem en useriøs fortolkning af "tekniske eller ekstraordinære omstændigheder".

November 2009, Sturgeon mod Condor Flugdienst GmbH (EU-domstolen (EUCJ))

EU-domstolen dømte i Sturgeon sagen, at kompensation også skulle anvendes ved lange forsinkelser på mere end tre timer. Selvom der ikke var en udtrykkelig bestemmelse om dette i 261/2004, blev det bestemt, at artikel 8 tillod det. Sturgeon dommen blev modtaget dårligt af flyselskaber som British Airways, Lufthansa og easyJet, der opbyggede en juridisk udfordring ved at klage over, at EU-Domstolen havde flyttet målstolperne.

Oktober 2012, forenede sager: (a) Nelson mod Lufthansa og (b) Dronningen/TUI Travel/IATA/British Airways/easyJet mod CAA (EU-Domstolen)

EU-Domstolen fastslog på ny, at passagerer, hvis fly ankommer mere end tre timer forsent, kan være berettiget til kompensation i overensstemmelse med EC Regulation 261/2004, medmindre ekstraordinære omstændigheder uden for flyselskabets kontrol forsinkede flyet. Domstolen afgjorde også, at kravet om at yde passagerer kompensation for forsinkede fly er kompatibel med Montreal Konventionen.
Den gode nyhed for forbrugerne er, at flyindustrien næsten helt sikkert sidder fast med denne afgørelse, da afgørelser fra Storkammeret i EU-Domstolen ikke kan ankes. Dommen vil sikkert udløse en syndflod af kompensationskrav fra forsinkede passagerer, hvis anmodninger er blevet sat på hold hos de engelske domstole og andre nationale domstole i EU, som afventer udfaldet af udfordringen af Sturgeon dommen fra 2009. Så TUI’s sag har virkelig hjulpet til at klarlægge situationen for forbrugerne og industrien. Ligesom andre organer rundt om i Europa var CAA tvunget til at opdatere deres passagerportal (den dedikerede rådgivningssektion på deres hjemmeside) til at præcisere rejsendes rettigheder.

September 2013, Jeff og Joyce Halsall mod Thomas Cook (Staffordshire, UK)

Storbritanniens skelsættende sag er anlagt af Jeff og Joyce Halsall fra Kidsgrove, som først tog Thomas Cook i retten i 2009. Indledningsvis smed en dommer kravet ud, efter at ferieselskabet, som opererer sit eget flyselskab, sagde, at forsinkelsen var forårsaget af ekstraordinære omstændigheder uden for dets kontrol. Faktisk var flyet den 31. oktober 2009 forsinket af en mekanisk fejl. Jeff Halsall ankede senere afgørelsen efter at have opdaget EU Regulationen. CAA indrømmede, at Halsalls endelige juridiske sejr i 2013 så ud til at være den første i Storbritannien, der succesfuldt havde udøve EC 261/2004.

Februar 2013, Air France mod Heinz Gerke Folkerts (EU-Domstolen)

Dette er sagen fra EU-domstolen, der bestemte, at hvis en passager er forsinket på et forbindende fly med mindre end tre timer, men alligevel ankommer til deres slutdestination mere end tre timer forsent, så er de berettiget til kompensation under EC 261/2004.
Luz-Tereza Folkerts havde en reservation til at flyve fra Bremen til Asunción i Paraguay, via Paris og São Paulo. Afgangen af Air France flyet fra Bremen til Paris var forsinket; flyet afgik omkring to og en halv time efter den planlagte afgangstid. Derfor nåede Folkerts ikke hendes forbindende fly i Paris til São Paulo, også opereret af Air France, som derefter ombookede hende til en senere afgang til samme destination. På grund af hendes sene ankomst til São Paulo nåede Folkerts ikke det originale forbindende fly til Asunción og ankom dertil 11 timer efter det originalt planlagte ankomsttid.

Forældelsesfrist

Forældelsesreglerne for hvornår der kan ansøges om kompensation for forsinkede, aflyste eller overfyldte flyrejser, fastlægges af den nationale lovgivning i hvert EU-medlemsland.
I november 2012 afgjorde EU-Domstolen, at kompensationsmålet, der er beskrevet i artikel 5 og 7 i EC 261/2004, falder "uden for omfanget af Warsaw og Montreal Konventionerne”. Derfor finde den 2 årige forældelsesfrist nævnt i artikel 29 i Warsaw Konvention og i article 35 i Montreal Konvention ikke anvendelse. Istedet bestemmes forældelsesfristen af de nationale love i hvert EU medlemsland.
Klik på dette link for at læse alle forældelsesreglerne..
Flypassagerer i USA er beskyttet af strenge føderale bestemmelser om nægtet boarding og kan sikre kompensation i overensstemmelse hermed. USA følger dog ikke og har ikke regler svarende til EU vedrørende forsinkede eller aflyste fly.

Nægtet boarding

At flyselskaber sælger flere billetter, end der er sæder til rådighed, er ikke ulovligt i USA. Faktisk overbooker flyselskaberne flyene for at kompensere for, hvad de kalder "no-shows" (passagerer der ikke møder op). Hvis der er flere passagerer, end der er sæder, lige før et fly er sat til at afgå, da kan du blive efterladt mod din vilje. Dette kan afhænge af, hvornår du officielt checkede ind på flyet - så gør dit bedste for at ankomme tidligt!
Heldigivs har USA en regel for at kompensere passagerer, som er blevet nægtet boarding. Det er Code of Federal Regulations, Title 14, Aeronautics and Space, Part 250. Den giver 200% af prisen for din envejsrejse, hvis du ankommer til din slutdestination inden for mere end en time, men mindre end to timer, med et loft på $560 (DKK 3080). Derudover tillader den 400% af prisen for din envejsrejse, hvis du når din slutdestination inden for mere end to timer, med et loft på $1,300 (DKK 7150).
Flyselskabet skal betale kompensation til hver ufrivillig nægtet boarding passager kontant eller med check på dagen og på stedet, den ufrivillige nægtede boarding finder sted.
Forsinket Erstatning
0 til 1 time ankomstforsinkelse Ingen kompensation
1 time til 2 (indenrigs) eller 4 (udenrigs) timer ankomstforsinkelse 200% af din envejsrejsepris (men ikke mere end $650 (DKK 3080)).
Over 2 (indenrigs) eller 4 (udenrigs) timer ankomstforsinkelse 400% af din envejsrejsepris (men ikke mere end $1,300 (DKK 7150)).
Lad os nu bore i den officielle statistik for de sidste par år. Se tabellen herunder:
Statistik for nægtet boarding – rejser i USA
2008 2009 2010 2011 2012
Boarded 576,476,000 548,041,000 595,253,000 539,230,000 600,774,000
Nægtet boarding total 684,000 719,000 746,000 551,000 598,000
Frivillig 620,000 651,000 681,000 509,000 539,000
Ufrivillig 64,000 67,000 65,000 41,000 59,000
Procent nægtet boarding 0.12 0.13 0.11 0.09 0.09
Sidste års statistik er endnu mere afslørende. I første halvdel af 2013 blev mere end 277,000 passagerer ud af en total på 305 mio. nægtet boarding. De 31,500 sager, der var klassificeret som ufrivillige, modtog mindre, end de var berettiget til at modtage. Faktisk kompensation fra den seneste offentliggjorte data rangerer fra $391 (2150) til $439 (2415) pr. passager – selvom føderale forordninger stipulerer 200% til 400% af prisen for din envejsrejse, afhængig af længden af forsinkelsen.
Baseret på den gennemsnitlige pris på envejsrejser med fly, og faktummet at størstedelen af tidsforsinkelser (over 70%) vil være større end to timer, estimerer AirHelp, at gennemsnitskompensationen skulle være $643.60 (DKK 3540). Derfor er faktisk kompensation udbetalt af flyselskaberne til ufrivillig-klassificerede passagerer betydeligt lavere, end det der er tilladt under officielle forordninger.
Den nuværende situation er, at flyselskaber overtaler rejsende til at acceptere frivillig nægtet boarding klassifikation - og den umiddelbare, om end reducerede kompensation, der kommer med det. Officielle registrer viser 10 gange flere frivillige end ufrivillige nægtet boardinger.
AirHelp mener, at en uoplyst befolkning i USA uvidende tillader flyselskaberne at omgå forordningerne og sno sig uden om den maksimale udbetaling.

Mere om nægtet boarding

Der er en anden føderal forordning om nægtet boarding, som du skal være opmærksom på.
Det er Part 259 i Enhanced Protections for Airline Passengers, som du kan finde her . Reglen giver dig rådgivning "til at afbøde strabadser for flypassagerer i løbet af lange taxi forsinkelser og ellers at styrke flyselskabernes ansvarlighed". Den gælder for alle US og udenlandske flyselskaber fra dens introduktion i 2009 (tagende sin nuværende form i 2011 efter flere ændringer). Reglen tvinger flyselskaberne til at anvende beredskabsplaner ved langvarige taxi forsinkelser og kundeservice planer. Reglen forpligter dog ikke flyselskaberne til at betale kompensation i tilfælde af langvarige taxi forsinkelser..
Flyselskaberne skal oplyse om transportaftaler, beredskabsplaner for langvarige taxi forsinkelser og kundeservice planer på deres hjemmeside. Hvert flyselskab skal tildele en ansat ansvaret for at overvåge effekten af flyforsinkelser, flyaflysninger og langvarige taxi forsinkelser på passagerer. Denne ansatte skal give input i beslutningen om, hvilke fly der skal aflyses, og hvilke der vil blive forsinket længst. Flyselskaber skal også give passagerer postadressen (og email- og web adressen) til den relevante afdeling, der behandler kundeklager om deres planlagte flyvninger.
Kundeservice planen skal skitsere alle passagerrettigheder om priser, aflysninger, forsinkelser, baggagehåndtering, reservationer, refusioner, passagerer med handicap, håndteringen af passagerer der er blevet nægtet boarding, aflysningspolitikker, regler for bonusprogrammer samt flysæde konfiguration. Flyselskaber bliver nødt til at revidere deres egne tiltag i henhold til denne plan på årlig basis og stille resultatet til rådighed til US Department of Transportation (DoT).