Fortryd Knap til at lukke modalvindue

EU 261 lovgivning for flypassagerer

EF 261, som også er kendt under navnet EU regulation 261 af 2004, er en EU-forordning, der beskytter passagerer, der har oplevet flyforsinkelser, aflysninger eller er blevet nægtet boarding på grund af overbooking. I henhold til denne lovgivning kan et flyselskab blive påkrævet at betale op til 600 € i kompensation, hvis det er flyselskabets ansvar, at flyvningen er blevet forstyrret.

Tjek kompensation
Kræv din kompensation for en flyafbrydelse i henhold til EU-forordning 261/2004. Tjek kompensation

Hvad er EF 261?

EU 261 2004 en regulering i EU-lovgivningen, der giver rettigheder til flypassagerer. Loven holder flyselskaberne økonomisk ansvarlige, når flyrejser bliver forstyrret i forhold til rejseplanen, så længe afbrydelsen ikke var forårsaget af omstændigheder uden for flyselskabernes kontrol.

I sammenligning med andre love om passagerrettigheder er EF 261 en af de mest omfattende. Denne lovgivning spiller en vigtig rolle for flypassagerers rettigheder, når de rejser i EU. Alle passagerer, der flyver fra en europæisk lufthavn, er dækket af EF 261. Og under nogle omstændigheder kan passagerer, der flyver til Europa fra lande uden for Europa, også være dækket.

EU 261 kompensation for forstyrrede flyvninger

Rejsende er ofte ikke opmærksomme på, at det er flyselskaberne, der har bærer det juridiske og økonomiske ansvar, når et fly er forsinket eller aflyst.

Afhængig af din flyvning, omstændighederne og den endelige destination, kan kompensationen for en flyforsinkelse være op til 600 € per person.

AirHelp kan hjælpe dig med at fremsætte et kompensationskrav og styre hele processen og kommunikationen, så du ikke skal sætte dig ind i de juridiske processer og lovgivningen på området.

Vælg hvad der skete på din flyvning:

Nægtet boarding

Aflysning af fly

Flyforsinkelse

Beløbet på den kompensation, som passagerer har ret til, afhænger af en række faktorer, herunder den tilbagelagte distance, og hvor meget rejsen endte med at være forsinket på slutdestinationen.

Se om du har ret til kompensation under EU 261 2004 Tjek det nu

Hvilke fly dækkes af EU regulation 261 af 2004?

Når det kommer til EF 261/2004-kompensation, er det vigtigt at vide, hvilke flyvninger der er omfattet af lovgivningen. De fleste ruter inden for Europa er dækket. Dette inkluderer ikke kun EU’s luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte “yderste regioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og La Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne og De Kanariske Øer) .

Mange internationale fly er også dækket. Hvis din flyrejse afgår fra en lufthavn i EU, er den dækket. Hvis din flyafgang er fra et land uden for EU, men din destination er i EU, afhænger dækningen af flyselskabet – hvis det er et europæisk flyselskab, er du dækket.

Hvis du er forvirret, får du her en simpel tabel, der forklarer det:

EU 261 lovgivning
Rute EU-flyselskab Ikke EU-flyselskab
Inden for EU Dækket Dækket
Fra et land i EU til et land uden for EU Dækket Dækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EU Dækket Ikke dækket
Fra et land uden for EU til et andet land uden for EU Ikke dækket Ikke dækket

 

I nogle tilfælde kan forstyrrede flyvninger uden for EU være berettigede i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyrejse, der er med det samme flyselskab og en del af den samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den nemmeste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelps kompensationsberegner.

Kend dine rettigheder ved EU-flyvninger

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder som flypassager, og ved hvornår det er flyselskabet, der bærer det økonomiske ansvar. Det er også vigtigt at være opmærksom på situationer, hvor flyselskabet ikke er ansvarligt for de problemer, der opstår.

Loven siger, at flyselskaber ikke behøver at betale erstatning, hvis forstyrrelsen skyldes ‘ekstraordinære omstændigheder’, som er begivenheder, der ikke er inden for deres kontrol. For eksempel er du ikke berettiget til erstatning, hvis din forsinkelse var et resultat af et af følgende:

  • Strejker indledt af lufthavnsansatte eller flyveledere
  • Politisk uro
  • Dårligt vejr
  • Sikkerhedsmæssige problemer

 

Flyselskaberne skal dog stadig vise, at de har taget rimelige forholdsregler for at forhindre forsinkelse. For eksempel kan dårligt vejr betragtes som en ekstraordinær omstændighed, men hvis andre flyselskaber imidlertid var forberedt på det og forhindrede forsinkelser, kan du stadig have ret til kompensation.

Der har været mange retssager i tilfælde af flyforsinkelser for at afgøre, hvad der gælder som en ‘ekstraordinær omstændighed’. Vores juridiske eksperter holder sig ajour med den seneste udvikling, så de altid er fortrolige med reglerne. Vi var især tilfredse med den europæiske domstols afgørelse fra 2018, der slog fast, at strejker fra personale i et flyselskab ikke kan betragtes som en ekstraordinær omstændighed. Det betyder, at tusinder af passagerer, der er blevet påvirket af strejker fra ansatte hos flyselskaber, nu er kompensationsberettigede.

Hvert år går millioner af mennesker glip af den kompensation, de har har ret til. Kræv op til 600 €

Dine rettigheder i henhold til EU forordning 261

Ud over lovgivningen angående den økonomiske kompensation, inkluderer EF 261 også andre rettigheder i forbindelse med en rejse, der bliver forstyrret. Her er nogle af de vigtigste punkter:

Pligt til at informere passagerer om deres rettigheder

Din første grundlæggende ret er at blive informeret om indholdet af EU forordning 261. Hvert flyselskab skal vise oplysninger om passagerers rettigheder ved deres check-in-skranke i hver eneste lufthavn, hvor de opererer.

Ret til refusion eller omdirigering

Er forsinkelsen på mere end 5 timer, har du ud over kompensation for den tabte tid, også ret til en fuld eller delvis tilbagebetaling af din originale billet og en returflyvning til dit udgangspunkt, hvis det er nødvendigt.

Ret til forplejning

Når der opstår en flyforstyrrelse, og du sidder i lufthavnen og venter på, at flyselskabet skal få dig videre mod din destination, har du ret til forskellige ting.

Luftfartsselskabet skal give dig følgende:

  • Måltider og forfriskninger under forsinkelsen
  • Adgang til kommunikation, herunder to telefonopkald, telex- eller faxmeddelelser og e-mails
  • Hvis overnatning er nødvendig, skal de give dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen.

Følgende tabel forklarer, hvornår passagerer er berettiget til disse rettigheder:

EU 261 lovgivning
Flyoplysninger Alle flyvninger på 1500 km eller mindre Interne EU-flyvninger over 1500 km Ikke-interne EU-flyvninger mellem 1500 km og 3500 km Ikke-interne EU-flyvninger over 3500 km
Længden af forsinkelsen 2 timer eller mere 3 timer eller mere 3 timer eller mere 3 timer eller mere

Opgradering og nedgradering

Hvis du får tilbud om en alternativ flyvning og bliver placeret i en højere klasse end den, du reserverede, kan flyselskabet ikke kræve nogen ekstra betaling. På den anden side, hvis klassen for den alternative flyrejse er lavere, kan du få en refusion på mellem 30 % og 75 % af den pris, du oprindeligt betalte.

 

Yderligere kompensation

Din ret til erstatning i henhold til EU-lovgivningen påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere erstatning. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor du frivilligt har givet dit sæde op – fx i forbindelse med overbooking. Dog kan det beløb du modtager under EU-forordningen fratrækkes en anden form for kompensation.

Er der en tidsbegrænsning for at indgive et krav?

Din ret til kompensation i henhold til EU-loven udløber på et tidspunkt, men fristen varierer fra land til land. I Danmark er det 3 år.

Du skal være opmærksom på, at det land, du opkræver kompensation i, ikke afgøres af din nationalitet, men bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter er, eller hvilken domstol, der har jurisdiktion i sager, der vedrører flyselskabet.

EU 261 lovgivning
LAND FORÆLDELSESFRIST
Østrig 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjekkiet* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrig 2 år
Tyskland** 3 år
Grækenland 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 måneder
Letland 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen begrænsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumænien 3 år
Slovakiet 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige 2 måneder
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* For Tyskland udløber forældelsesperioden den sidste dag i det tredje år (for eksempel forældelsesfristen for en flyvning den 25/2/2016 udløber den 31/12/2019).

** For Sverige fornyes forældelsesfristen hver gang et krav fremsættes. Så forældelsesfristen for eventuelle efterfølgende krav ville være tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev indgivet.

Sådan starter du dit kompensationskrav

Når du har konstateret, at du er berettiget til kompensation, er det næste skridt at gennemgå processen og kræve det, du har ret til.

Vidste du, at kun 55 % af alle passagerer over hele verden fremsætter et krav, selv når de ved, at de har ret til det?

Mange rejsende bliver afskrækkede ved tanken om en kompliceret og langtrukken juridisk proces. Denne frygt fører ofte til, at de ikke forsøger at søge den kompensation, de egentlig har ret til.

Det er derfor AirHelp eksisterer. Vi laver det hårde arbejde og gør processen nem for dig. Alt hvad du skal gøre er at indtaste dine flyoplysninger i vores brugervenlige kompensationsberegner, og så sørger vi for resten.

Find ud af, om du er berettiget til erstatning i dag.

Havde du en flyforstyrrelse på en flyvning til eller fra EU? Kræv op til 600 €

Hvorfor vælge AirHelp til dit kompensationskrav?

Når du vil gøre processen om kompensation så nem og overskuelig som mulig, er AirHelp en stor hjælp.

Vi er den førende virksomhed inden for flykompensation og kæmper for at håndhæve flypassagerers rettigheder. Til dato har vi hjulpet mere end 16 millioner passagerer, der har oplevet forstyrrelser på deres flyrejser.