AirHelp+ Vilkår & Betingelser for medlemskab

Artikel 1: Definitioner

I disse AirHelp+ Vilkår og Betingelser for medlemskab (”Vilkårene”) vil nedenstående termer skrevet med stort begyndelsesbogstav have den samme betydning som i vores Vilkår og Betingelser, medmindre andet fremgår.

1.1 ”Medlem”: person navngivet som medlem under ansøgningsprocessen til medlemskabet.

1.2 ”Medlemskab”: AirHelps særtilbud, hvilket giver medlemmer adgang til visse tjenester, som fremgår i dette dokument.

Artikel 2: Medlemskab

2.1 Medlemmet kan få et medlemskab ved at købe et AirHelp+ medlemskab. Medlemskabet bliver udelukkende solgt af AirHelp.

2.2 Medlemmet vil modtage information om medlemskontingentet, når de ansøger.

2.3 AirHelp forbeholder sig retten til at afslå medlemskab til hvem som helst, og hvis et medlem ikke overholder Vilkårene kan medlemskabet ophæves til enhver tid.

Artikel 3: Betaling af medlemskontingent

3.1. Når medlemmet ansøger om medlemskab, skal medlemmet betale det årlige medlemskontingent.

3.2. Medlemmet er ikke berettiget til tilbagebetaling af medlemskontingentet, såfremt de afslutter eller afmelder deres medlemskab.

Artikel 4: Beskrivelse af medlemskabet

4.1 Hvis en kunde har købt et medlemskab, vil AirHelp give afkald på servicegebyret og det eventuelle gebyr for sagsanlæg for, at AirHelp sørger for, at sagen bliver juridisk behandlet som kompensationskrav for flyrejser, der bliver afbrudt under medlemskabsperioden.

4.2 Retspraksis som tjenesteydelse er på nuværende tidspunkt tilgængelig for kompensation ifølge EF 261.

4.3 Fordele er personlige og gælder kun for medlemmet, hvis medlemmet er navngivet som passager på bookingen og til andre passagerer, hvis de anført på den samme booking som medlemmet.

4.4 Fordele er ikke tilgængelige for en eller flere passagerer, hvis medlemmet har foretaget individuelle bookinger.

4.5 Servicegebyret og gebyret for sagsanlæg, vil ikke blive tilbagebetalt til medlemmer, hvis flyrejsen blev afbrudt før medlemskabet trådte i kraft.

4.6 Medlemskabet kan ikke tilbagebetales. Medlemmet skal kontakte AirHelp med det samme, hvis de opdager uautoriseret anvendelse af medlemskabet.

Artikel 5: Ophør af tjenesteperioden

5.1 Medlemskabet træder i kraft, når AirHelp godkender ansøgningen, og medlemmet betaler medlemskontingentet til AirHelp.

5.2 Efter ansøgningen er godkendt, vil medlemmet modtage en e-mailbekræftelse.

5.3 Medlemskabet er gældende i 12 (tolv) kalendermåneder, med ikrafttrædelse fra den dag ansøgningen bliver godkendt. Medlemmet kan forlænge medlemskabet ved at betale medlemskontingentet. Hvis medlemmet forlænger medlemskabet, som defineret ovenfor, starter den efterfølgende medlemskabsperiode dagen efter ophørsdatoen. Hvis medlemskabet er udløbet, kan medlemmet ansøge om et nyt medlemskab til hver en tid.

5.4 Medlemmet kan opsige deres medlemskab når som helst, ved at sende en skriftlig meddelelse til AirHelp.

5.5 Når medlemskabet ophøres eller opsiges, vil AirHelp ikke længere give afkald på servicegebyret og det eventuelle gebyr for sagsanlæg, for at AirHelp sørger for, at sagen bliver juridisk behandlet som kompensationskrav for flyrejser, der bliver afbrudt under medlemskabsperioden.

5.6 Når medlemskabet når sit ophør, vil AirHelp give afkald på servicegebyret og det eventuelle gebyr for sagsanlæg for, at AirHelp sørger for, at sagen bliver juridisk behandlet som kompensationskrav for flyrejser, der bliver afbrudt under medlemskabsperioden.

Artikel 6: Databeskyttelse

6.1 Ved registrering af et medlemskab, indvilliger medlemmet i, at AirHelp Limited må gemme medlemmets data i henhold med privatlivserklæringen. AirHelp vil primært bruge medlemmets personoplysninger til at levere medlemskabet. AirHelp indsamler også personoplysninger til andre formål, f.eks. statistik, administration og kommunikation, it- og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, autentifikation og autentifikationssystemer, supportsystemer, samarbejde mellem interne projekter og virksomhedsteams og aktiviteter. Alle personoplysninger bliver samlet i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse, forordning (EU) 2016/679 (se privatlivserklæringen).

6.2 Medlemmer giver AirHelp adgang til personoplysninger i henhold med den generelle forordning om databeskyttelse, eller anden gældende databeskyttelse lovgivning, med udtrykkelig tilladelse til, at man må behandle den givne data, og brug heraf i forbindelse med medlemskabet. AirHelp overfører kun personoplysninger til tredjeparter i henhold til nedenfor angivne betingelser:

i) hvis medlemmet har givet sit samtykke

ii) hvis det er til et formål, som er direkte relateret til det oprindelige formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

iii) hvis det er påkrævet i forhold til klargøring, forhandling eller opfyldelse af medlemskabet med medlemmet.

iv) hvis det er påkrævet på grund af en juridisk forpligtelse, administrativ bestemmelse eller en retskendelse.

v) hvis det er påkrævet for at etablere eller beskytte et retskrav eller forsvare en retssag.

vi) hvis det har til formål at forhindre eller forebygge misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, fx bevidste angreb, eller for at opretholde databeskyttelse.

Artikel 7: Medlemmets data og information

7.1 Medlemmet skal give nøjagtige oplysninger og personlige informationer, når de ansøger om medlemskabet og skal bevare denne information, når de bruger AirHelps tjenester. Hvis et medlem ikke overholder den ovennævnte forpligtelse, forbeholder AirHelp sig rettigheden til at ophæve medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

7.2 Medlemmer indvilliger i at betale godtgørelse til AirHelp i alle henseende af tredjeparters kompensationskrav, herunder, men ikke begrænset til, unøjagtig medlemskommunikation, opgivelse af fejlagtige oplysninger/information og svigagtig adfærd.

Artikel 8: Fortrydelsesret

8.1 Medlemmer kan trække deres accept af medlemskabet tilbage indenfor 14 dage efter, at medlemskabet er påbegyndt (f.eks. via brev, e-mail) uden at skulle angive specifikke grunde til det. Tilbagetrækningen kan sendes til [email protected]

Artikel 9: Afsluttende bestemmelser

9.1 AirHelp er autoriseret til at ændre disse Vilkår og til at tilføje yderligere betingelser til enhver tid og uden varsel. Hvis en forandring påvirker et medlem negativt, vil ændringen kun træde i kraft efter en varselsperiode på 30 dage.

9.2 Den danske lovgivning gælder for disse Vilkår og for medlemskabet mellem AirHelp og medlemmet.

9.3 Hvis nogle af betingelserne beskrevet i disse Vilkår bliver ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve, vil dette ikke påvirke de resterende bestemmelsers gyldighed.

9.4 Medmindre andet er angivet i dette dokument, gælder disse Vilkår og Betingelser for alle tjenester købt på AirHelps hjemmeside igennem medlemskabet.

9.5 Den engelske version af disse Vilkår har forrang, hvis der er uoverensstemmelser mellem versionerne på andre sprog.

Ikrafttrædelsesdato: 4. juli, 2018